Pamflet 6, grudzień 2013. „Operacjonalizowanie” albo funkcja pomiaru we współczesnej teorii literatury

Main Article Content

Franco Moretti

Abstrakt

W artykule poruszana jest kwestia operacjonalizacji danych w kontekście badania literatury. Autor pokazuje jak szerokie może być zastosowanie metod empirycznych w badaniu historii literatury. Przedstawia operacjonalizajcję jako odpowiedź na problem „big data” w kontekście myślenia o literaturze. Zastosowanie metod empirycznych daje możliwość uzyskania bardziej złożonego i pełniejszego obrazu literatury i gatunków literackich różnych okresów i epok. W artykule pojawia się myśl, że nowa metoda dostarcza narzędzi nie tylko do stworzenia bardziej rozbudowanego opisu tekstów literackich, ale także do rozpoznawania tendencji literackich i prowadzenia nad nimi badań. Bazując na materiale tekstów dramatycznych, autor pokazuje jak operacjonalizacja danych może stać się punktem wyjścia do prowadzenia badań nad postacioprzestrzenią i słowoprzestrzenią — ilością miejsca zajmowaną przez kwestie poszczególnych postaci i konkretnych słów pojawiających się w teście oraz relacji między nimi. Zamykając artykuł, autor ukazuje w jaki sposób operacjonalizacja i empiryczne metody badania literatury mogą rzucić nowe światło na nawet tak kluczowe i klasyczne kwestie z zakresu literaturoznawstwa jak heglowska teoria konfliktu tragicznego i lektura Antygony.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moretti, F. (2017). Pamflet 6, grudzień 2013. „Operacjonalizowanie” albo funkcja pomiaru we współczesnej teorii literatury. Forum Poetyki, (10), 92-109. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26796
Dział
Przekłady
Biogram autora

Franco Moretti, Uniwersytet Stanforda

Franco Moretti (ur. 1950) – badacz literatury włoskiego pochodzenia. Wykłada na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, gdzie założył pracownię empirycznych badań nad literaturą „Stanford LiteraryLab”. Specjalizuje się w historii literatury, komparatystyce i krytyce marksistowskiej. Autor siedmiu książek, m.in. Signs Taken for Wonders (1983), Modern Epic (1995), Atlas of the European Novel, 1800–1900 (1998), Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury (2005, pol. 2016), Distant Reading (2013) i The Bourgeois (2013). Jego książki publikowane po angielsku i włosku zostały przełożone na ponad 20 języków. | An Italian literary scholar. Professor of Comparative Literature in the Department of English at Stanford University in California, where he also founded the Center for the Study of the Novel and the Literary Lab. Author of Signs Taken for Wonders (1983), The Way of the World (1987), Modern Epic (1995), Atlas of the European Novel 1800-1900 (1998), Graphs, Maps, Trees (2005), The Bourgeois (2013), and Distant Reading (2013). Chief editor of The Novel (2006). Has founded the Center for the Study of the Novel and the Literary Lab. Writes often for New Left Review, and has been translated into over twenty languages.

Referencje

 1. Austen, Jane. Duma i uprzedzenie. Warszawa: Świat Książki, 2005.
 2. Bridgman, Percy Williams. The Logic of Modern Physics. New York: Macmillan, 1927.
 3. Denniston, John Dewar, i Kenneth James Dover. The Greek Particles. London: Duckworth, 1950.
 4. Gross, Adolf. Die Stichomythie in der griechischen Tragödie und Komödie, ihre Anwendung und ihr Ursprung. Leipzig: Weidmann, 1905.
 5. Hagel, Georg Wilhelm Friedrich. Aesthetics. Oxford: Oxford University Press, 1975.
 6. Hancock, John Leonard. Studies in stichomythia. Chicago: Univ. Pr., 1917.
 7. Hands, D. Wade. „On Operationalisms and Economics”. Journal of Economic Issues, 2004.
 8. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wykłady o estetyce. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
 9. Koyré, Alexandre. „Du monde de l’ ‘à-peu-près’ à l’univers de la précision”. W Études d’histoire de la pensée philosophique. Paris: Gallimard, 1961.
 10. Kuhn, Thomas S. „The function of measurement in modern physical science”. W The essential tension: Selected studies in scientific tradition and change. Chicago: University of Chicago Press, 1977.
 11. Moretti, Franco. „Network theory, plot analysis”. Udostępniono 20 listopad 2017. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet2.pdf.
 12. Sofokles. Antygona. Wrocław: Ossolineum, 1995.
 13. Woloch, Alex. The One vs. the Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel. Princeton: Princeton University Press, 2003