Pamflet 6, grudzień 2013. „Operacjonalizowanie” albo funkcja pomiaru we współczesnej teorii literatury
PDF

Słowa kluczowe

operacjonalizacja
wykresy
Antygona
drzewa
metody empiryczne w humanistyce
mapy
konflikt tragiczny

Jak cytować

Moretti, F. (2017). Pamflet 6, grudzień 2013. „Operacjonalizowanie” albo funkcja pomiaru we współczesnej teorii literatury. Forum Poetyki, (10), 92–109. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26796

Abstrakt

W artykule poruszana jest kwestia operacjonalizacji danych w kontekście badania literatury. Autor pokazuje jak szerokie może być zastosowanie metod empirycznych w badaniu historii literatury. Przedstawia operacjonalizajcję jako odpowiedź na problem „big data” w kontekście myślenia o literaturze. Zastosowanie metod empirycznych daje możliwość uzyskania bardziej złożonego i pełniejszego obrazu literatury i gatunków literackich różnych okresów i epok. W artykule pojawia się myśl, że nowa metoda dostarcza narzędzi nie tylko do stworzenia bardziej rozbudowanego opisu tekstów literackich, ale także do rozpoznawania tendencji literackich i prowadzenia nad nimi badań. Bazując na materiale tekstów dramatycznych, autor pokazuje jak operacjonalizacja danych może stać się punktem wyjścia do prowadzenia badań nad postacioprzestrzenią i słowoprzestrzenią — ilością miejsca zajmowaną przez kwestie poszczególnych postaci i konkretnych słów pojawiających się w teście oraz relacji między nimi. Zamykając artykuł, autor ukazuje w jaki sposób operacjonalizacja i empiryczne metody badania literatury mogą rzucić nowe światło na nawet tak kluczowe i klasyczne kwestie z zakresu literaturoznawstwa jak heglowska teoria konfliktu tragicznego i lektura Antygony.

https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26796
PDF

Bibliografia

Austen, Jane. Duma i uprzedzenie. Warszawa: Świat Książki, 2005.

Bridgman, Percy Williams. The Logic of Modern Physics. New York: Macmillan, 1927.

Denniston, John Dewar, i Kenneth James Dover. The Greek Particles. London: Duckworth, 1950.

Gross, Adolf. Die Stichomythie in der griechischen Tragödie und Komödie, ihre Anwendung und ihr Ursprung. Leipzig: Weidmann, 1905.

Hagel, Georg Wilhelm Friedrich. Aesthetics. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Hancock, John Leonard. Studies in stichomythia. Chicago: Univ. Pr., 1917.

Hands, D. Wade. „On Operationalisms and Economics”. Journal of Economic Issues, 2004.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wykłady o estetyce. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Koyré, Alexandre. „Du monde de l’ ‘à-peu-près’ à l’univers de la précision”. W Études d’histoire de la pensée philosophique. Paris: Gallimard, 1961.

Kuhn, Thomas S. „The function of measurement in modern physical science”. W The essential tension: Selected studies in scientific tradition and change. Chicago: University of Chicago Press, 1977.

Moretti, Franco. „Network theory, plot analysis”. Udostępniono 20 listopad 2017. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet2.pdf.

Sofokles. Antygona. Wrocław: Ossolineum, 1995.

Woloch, Alex. The One vs. the Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel. Princeton: Princeton University Press, 2003