Pokole(nie) passé?

Main Article Content

Angelika Trzcińska

Abstrakt

Autorka artykułu Pokole(nie) passé? poddaje krytycznej analizie sposób, w jaki zagadnienie pokolenia „Współczesności” zostaje podjęte w publikacji z 2016 roku. Tło dla tych rozważań stanowi m.in. problematyzujący przegląd dziejów kategorii oraz sposób, w jaki teraźniejsza myśl badawcza odnosi się do już istniejących i często utrwalonych w świadomości odbiorczej poglądów. Badaczka proponuje dwa terminy porządkujące rozważania o kategorii pokolenia: multiplikacja i konfiguracja.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trzcińska, A. (2017). Pokole(nie) passé?. Forum Poetyki, (10), 160-167. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26801
Dział
Krytyki
Biogram autora

Angelika Trzcińska

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu oraz nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej. Interesuje się kobiecą poezją współczesną. W swojej pracy magisterskiej pisała o późnej twórczości Urszuli Kozioł, zaś rozprawę doktorską planuje poświęcić poznańskiej poetce – Bogusławie Latawiec. Wybrane publikacje: (Interpretatora) kłopot ze starością, w: Interpretacja jako doświadczenie, pod red. P. Śliwińskiego (Poznań 2015), Siostra znanej siostry czy poetka nieusłyszana? Twórczość Barbary Czerwijowskiej, w: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, pod red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowskiej i L. Marzec (Kraków 2015), Odpominanie, czyli osiąganie równowagi, „Odra” (2016, nr 1). | A doctoral candidate in the Department of Twentieth-Century Literature, Literary Theory and Translation Arts. She is also a primary school Polish teacher. Her interests include contemporary poetry by women. While her master’s thesis addresses Urszula Koziol’s late work, she plans to devote her doctoral thesis to the Poznan poet Boguslawa Latawiec. Her published work includes: (Interpretatora) kłopot ze starością, in: Interpretacja jako doświadczenie, ed. P. Śliwiński (Poznań 2015), Siostra znanej siostry czy poetka nieusłyszana? Twórczość Barbary Czerwijowskiej, in: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, ed. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska and L. Marzec (Kraków 2015), Odpominanie, czyli osiąganie równowagi, „Odra” (2016, issue 1).

Referencje

 1. Bielik-Robson, Agata. „Nie ma takiego pokolenia”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 1 (2016).
 2. Błoński, Jan. Odmarsz. Kraków: Wydaw. Literackie, 1978.
 3. Błoński, Jan. „Odpowiedź na ankietę «Orientacji»”. W Odmarsz. Kraków: Wydaw. Literackie, 1978.
 4. Błoński, Jan. Zmiana warty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
 5. Burska, Lidia. „«Pokolenie» – co to jest i jak używać?” Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 1 (2016).
 6. Czyżak, Agnieszka. „«Klangor» z portretem pokolenia w tle – pożegnania Urszuli Kozioł”. W Pokolenie „Współczesności”: twórcy, dzieła, znaczenie, zredagowane przez Zbigniew Kopeć, Jan Galant, Agnieszka Czyżak, i Ewelina Chodakowska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 7. Fiut, Aleksander. „Zmiana warty – po latach”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 1 (2016).
 8. Garewicz, Jan. „Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna”. Studia Socjologiczne, nr 1 (1983).
 9. Legeżyńska, Anna. „Jaka zmiana warty? Problem pokolenia w dzisiejszej literaturze”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 1 (2016).
 10. Legeżyńska, Anna. „Współczesność – niedokończony projekt?” W Pokolenie „Współczesności”: twórcy, dzieła, znaczenie, zredagowane przez Zbigniew Kopeć, Jan Galant, Agnieszka Czyżak, i Ewelina Chodakowska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 11. Nasiłowska, Anna. „O pokoleniach literackich - głos sceptyczny”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 1 (2016).
 12. Polachowska, Anna. „Narcyz(m) «Współczesności». Próba odczytania prozy Ireneusza Iredyńskiego przez pryzmat motywów narcystycznych”. W Pokolenie „Współczesności”: twórcy, dzieła, znaczenie, zredagowane przez Zbigniew Kopeć, Jan Galant, Agnieszka Czyżak, i Ewelina Chodakowska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 13. Stankowska, Agata. „«Ogon komety», czyli czy istniało poetyckie pokolenie «Współczesności»?” W Pokolenie „Współczesności”: twórcy, dzieła, znaczenie, zredagowane przez Zbigniew Kopeć, Jan Galant, Agnieszka Czyżak, i Ewelina Chodakowska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 14. Wiegandt, Ewa. „Pokolenie «Współczesności» a pokolenie ’56”. W Pokolenie „Współczesności”: twórcy, dzieła, znaczenie, zredagowane przez Zbigniew Kopeć, Jan Galant, Agnieszka Czyżak, i Ewelina Chodakowska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016