Poetyka antykolonialna w reportażu Tadeusza Dębickiego Moienzi Nzadi. U wrót Konga

Main Article Content

Mikołaj Paczkowski

Abstrakt

W artykule analizie poddano reportaż Tadeusza Dębickiego Moienzi Nzadi. U wrót Konga z roku 1928 pod względem antykolonialnej wymowy. Przedstawiono sposoby konstruowania krytyki systemu kolonialnego (poprzez kontrast oraz ironię) oraz jego wyjątkowość na tle innych polskich relacji z podróży do Afryki napisanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Scharakteryzowano także specyfikę wyprawy Dębickiego oraz stereotypy związane z rzeczywistością afrykańską, które autor obala bądź podtrzymuje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Paczkowski, M. (2018). Poetyka antykolonialna w reportażu Tadeusza Dębickiego Moienzi Nzadi. U wrót Konga. Forum Poetyki, (11-12), 128-135. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26811
Dział
Praktyki
Biogram autora

Mikołaj Paczkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mikołaj Paczkowski – absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, obecnie doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii literatury i kultury artystycznej XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego), komparatystyki literackiej i kulturowej oraz kontekstów antropologicznych w literaturoznawstwie.|Mikołaj Paczkowski is a graduate of the Polish philology and cultural studies program and is currently a doctoral student at the University of Adam Mickiewicz in Poznan. His research interests lie in the history of literature and arts of the twentieth century (with a special focus on the interwar period), comparative literature and cultural studies, and anthropological contexts in literary studies.

Referencje

  1. Chmielewski, Jerzy, i Janusz Makarczyk. Angola: notatki z podróży po Afryce. T. 1 T. 1. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1929.
  2. Cienchanowiecka, Ludwika. W sercu Sahary: Algier, Mzab, Tidikelt, Hoggar. Warszawa: Szyling, 1933.
  3. Conrad, Joseph. Jądro ciemności. Przetłumaczone przez Aniela Zagórska. Kraków; Warszawa: Wydawnictwo Literackie : Ringier Axel Springer Polska, 2017.
  4. Dębicki, Tadeusz, i Olga Stanisławska. Moienzi Nzadi: u wrót Konga. Warszawa: Wydawnictwo Dowody na Istnienie, 2016.
  5. Lewan, Małgorzata. Zarys dziejów turystyki w Polsce. Kraków: Proksenia, 2004.
  6. Natalia Grądzka. „Wokół Kazimierza Nowaka: od podróży po koloniach do postkolonizowania Polski”. Panoptikum 8, nr 15 (b.d.): 221–34.
  7. Ossendowski, Ferdynand Antoni. Niewolnicy słońca: podróż przez zachodnią połać Afryki podzwrotnikowej w 1925/26 r. Poznań: Wydaw. Polskie (R. Wegner), 1928