Ile jest kryminału w kryminale? O samoświadomości gatunku na przykładzie Kamiennej nocy Gai Grzegorzewskiej

Main Article Content

Klaudia Pilarska

Abstrakt

Celem artykułu jest przyjrzenie się współczesnej polskiej powieści kryminalnej w kontekście samoświadomości gatunku na przykładzie kryminału Gai Grzegorzewskiej Kamienna noc. Wychodząc od tradycji gatunkowej i twórczości Agathy Christie, tekst wskazuje na zbieżności i rozbieżności między powieścią Grzegorzewskiej a tradycyjnie pojmowanym kryminałem. W artykule zostały zanalizowane podstawowe dla powieści kryminalnej kwestie, takie jak: warstwa fabularna, narracja, kompozycja oraz wykorzystanie konwencji jako elementu odwoływania się do tradycji kryminału, a zarazem elementu stanowiącego dla Grzegorzewskiej warstwę eksperymentalną, do której odnieść można, mający coraz większe znaczenie dla polskiej odmiany gatunku, aspekt intertekstualności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pilarska, K. (2018). Ile jest kryminału w kryminale? O samoświadomości gatunku na przykładzie Kamiennej nocy Gai Grzegorzewskiej. Forum Poetyki, (13), 24-39. https://doi.org/10.14746/fp.2018.13.26817
Dział
Teorie
Biogram autora

Klaudia Pilarska

Klaudia Pilarska – ur. w 1993 r. Absolwentka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ na specjalności Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich. Obecnie studentka II roku krytyki literackiej UJ. Jej zainteresowania koncentrują się na literaturze współczesnej, popkulturze i językach obcych.| Klaudia Pilarska (b. 1993) is a graduate of Jagiellonian University’s Institute of East Slavic Languages, where she focused on the culture of Russia and its neighboring nations. She is currently in her second year of studies at UJ’s literary criticism program. Her interests include contemporary literature, popular culture, and foreign languages.

Referencje

 1. Bialik, Włodzimierz. „Fryderyka Dürrenmatta polemika z konwencją typowej powieści kryminalnej”. W Śledztwo w sprawie gatunków. Literatura kryminalna, zredagowane przez Anna Gemra. Kraków, 2014.
 2. Forajter, Wacław. Zły Leopolda Tyrmanda jako literatura środka: tekst i konteksty. Kraków: TAiWPN Universitas, 2007.
 3. Gemra, Anna. „Diagnoza rzeczywistości: współczesna powieść kryminalna sensacyjno-awanturnicza (na przykładzie powieści skandynawskiej)”. W Śledztwo w sprawie gatunków. Literatura kryminalna, zredagowane przez Anna Gemra. Kraków, 2014.
 4. Grzegorzewska, Gaja. Betonowy pałac. Wydawnictwo Literackie, 2014.
 5. Grzegorzewska, Gaja. Kamienna noc. Wydawnictwo Literackie, 2016.
 6. Handke, Ryszard. „Fabularność współczesnych form narracyjnych”. W Studia
 7. o narracji powieści popularnej, zredagowane przez Jan Błoński, Stanisław Jaworski,. o narracji powieści popularnej, zredagowane przez Jan Błoński, Stanisław Jaworski,
 8. i Janusz Sławiński. Wrocław, 1982.
 9. Kurkiewicz, Juliusz. „Gaja Grzegorzewska: Kamienna noc”. Udostępniono 23 czerwiec 2020. https://krakow.wyborcza.pl/krakow/56,44425,19997421,gaja-grzegorzewska-kamienna-noc,,1.html?disableRedirects=true.
 10. Lasić, Stanko. Poetyka powieści kryminalnej próba analizy strukturalnej. Warszawa: Państw. Inst. Wydawn., 1976.
 11. Mazurkiewicz, Adam. „Tendencje rozwojowe współczesnej polskiej literatury kryminalnej”. W Śledztwo w sprawie gatunków. Literatura kryminalna. Kraków, 2014.
 12. Piwowar, Anna. „Tropienie innego”. Podteksty 1, nr 15 (2009). http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=16&dzial=4&id=357