Współczesna powieść kryminalna jako wariacja na temat superbohatera. Rozważania wstępne

Main Article Content

Bernadetta Darska

Abstrakt

W artykule zwrócono szczególną uwagę na detektywa jako postać kluczową dla opowieści o walce ze złem. Zachowania detektywa, jego decyzje i sposób myślenia pozwalają na zderzenie tej postaci z komiksowym superbohaterem. Przedstawiono podobieństwa między detektywem a superbohaterem, kładąc nacisk na symbolikę maski oraz stroju wkładanego dosłownie lub metaforycznie wtedy, gdy dochodzi do starcia z tymi, którzy stoją po stronie zła. Jednocześnie zwrócono uwagę na niejednoznaczność zwyczajności i słabości stanowiących część charakterystyki współczesnego detektywa, pozwala ona bowiem na rozpatrywanie bohatera kryminału w kontekście antybohatera, który – nieco paradoksalnie – jednocześnie wciela się w rolę superbohatera.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Darska, B. (2018). Współczesna powieść kryminalna jako wariacja na temat superbohatera. Rozważania wstępne. Forum Poetyki, (13), 40-47. https://doi.org/10.14746/fp.2018.13.26818
Dział
Teorie
Biogram autora

Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bernadetta Darska – ur. w 1978 r. Krytyczka literacka. Doktor habilitowana literaturoznawstwa. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 2002–2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka dziewięciu książek. Ostatnio opublikowała Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku (2014), Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego (2016) oraz Młodzi i fakty. Notatki o reportażach roczników osiemdziesiątych (2017). Od 2009 roku przez sześć lat prowadziła blog krytycznoliteracki: „A to książka właśnie!”, teraz zaprasza na „Nowości książkowe”: www.bernadettadarska.blogspot.com | Bernadetta Darska was born in 1978. She is a literary critic and received her PhD and habilitation in literary studies. She works at the Institute for Journalism and Communications at UWM. She is a lecturer at the School of Masters of the Pen at Collegium Civitas. Between 2002 and 2009, she edited the literary and cultural journal “Portret.” She has written nine books. Recent publications include “Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku” (2014), “Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego” (2016) and “Młodzi i fakty. Notatki o reportażach roczników osiemdziesiątych” (2017). Starting in 2009, she spent six years directing the literary criticism blog, “A to książka właśnie!,” and she now invites you to read “Nowości książkowe:” www.bernadettadarska.blogspot.com

Referencje

  1. Burszta, Wojciech Józef, i Mariusz Czubaj. Krwawa setka: 100 najważniejszych powieści kryminalnych. Warszawa: Warszawskie Wydawn. Literackie, 2007.
  2. Carroll, Noël, i Mirosław Przylipiak. Filozofia sztuki masowej. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2011.
  3. Dorte, Jakobsen, i Rafał Chojnacki. „Lisbeth Salander alias Pippi Långstrumpf”. Deckare.pl. Udostępniono 5 maj 2010. http://kryminal.ubf.pl/readarticle.php?article_id=270.
  4. Grzesiek, Michał. James Bond: szpieg, którego kochamy : kulisy najdłuższego serialu w historii kina. Warszawa, 2011.
  5. Kurc, Bartosz, i Incal Bartosz Kurc. Komiks - opowiadanie obrazem: od narracji do znaku. Koluszki, 2016.
  6. Limanowska, Barbara. „Mężczyzna, który pisał feministyczne kryminały”. Pogranicza : szczeciński kwartalnik kulturalny. 2009, nr 6 (2009): 94–95.
  7. Lind, Irene, i Helion. Tajemny klucz do Millenium skandalisty Stiega Larssona. Przetłumaczone przez Katarzyna Jachimska-Małkiewicz. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2010.
  8. O’Connell, Carol, i Łukasz Praski. Lot kamiennego aniola. Warszawa: Proszynski i S-ka, 1999.
  9. Paszylk, Bartłomiej. „Superhero movie”. W Słownik gatunków i zjawisk filmowych. Warszawa; Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN ; ParkEdukacja, 2010.
  10. Żaglewski, Tomasz. Kinowe uniwersum superbohaterów. Analiza współczesnego filmu komiksowego. Warszawa, 2017