Kryminały jako literatura światowa

Main Article Content

Stewart King

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przyjrzenie się prozie kryminalnej (crime fiction) w ramach koncepcji literatury światowej. Autor przekonuje, że badanie tradycji narodowych może nas wyłączyć z dialogu pomiędzy granicami i językami, pomiędzy tekstami i pisarzami. Proponuje praktykę czytania, która ma rozwinąć bardziej zróżnicowane rozumienie tego naprawdę globalnego gatunku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
King, S. (2018). Kryminały jako literatura światowa. Forum Poetyki, (13), 48-61. https://doi.org/10.14746/fp.2018.13.26819
Dział
Przekłady
Biogram autora

Stewart King, La Trobe University, MONASH UNIVERSITY

Stewart King – wykłada na Filologii Hiszpańskiej i Latynoamerykańskiej, a także koordynuje program Literatur Międzynarodowych na Monash University w Australii. Opublikował wiele tekstów na temat współczesnych utworów katalońskich i hiszpańskich, w szczególności prozy kryminalnej, a w tej chwili kończy pracę nad monografią dotyczącą tożsamości kulturowej i prozy kryminalnej z Hiszpanii.| Stewart King – lectures at Spanish and Latin American Philology, and coordinates the International Literature program at Monash University in Australia. He has published many texts on contemporary Catalan and Spanish works, in particular criminal prose, and at the moment he is finishing work on a monograph on cultural identity and criminal prose from Spain.

Referencje

 1. Amodeo, Immacolata, Margrit Schreirer, i Eva Erdmann. W Crime and Nation: Political and Cultural Mappings of Criminality in New and Traditional Media. Trier: Wiss. Verl. Trier, 2009.
 2. Beatens, Jan, Theo D’haen, David Damrosch, i Djelal Kadir. „World Literature and Popular Literature: Toward a Wordless Literature?” W The Routledge Companion to World Literature. New York, 2011. https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-World-Literature/Dhaen-Damrosch-Kadir/p/book/9780415827959.
 3. Calvino, Italo. Italo Calvino: Letters, 1941-1985. Przetłumaczone przez M. L McLaughlin. Princeton, 2013.
 4. Cawelti, John G. Mystery, Violence, and Popular Culture [Tajemnica, przemoc i kultura popularna]. 1. wyd. Madison, Wis: Popular Press 3, 2004.
 5. Cawelti, John. Detecting the Detective [Wykrywając detektywa]. ANQ 12.3, 1999.
 6. Chiaroni, Keren. „Smog, Tweed and Foreign Bedevilment: Bourland’s Twenty-First-Century Remake of the Sherlock Holmes Crime Story”. W The Foreign in International Crime Fiction: Transcultural Representations, zredagowane przez Jean Anderson, Carolina Miranda, i Barbara Pezzotti. Nowy Jork, 2012.
 7. Colmeiro, Jose F, i Jose Maria Naharro-Calderon. „La Novela Policiaca Espanola: Teoria e Historia Critica”. Hispanic Review. 66, nr 1 (1994): 105.
 8. Damrosch, David. What Is World Literature? [Czym jest literatura światowa?]. Princeton, 2003. https://www.degruyter.com/doi/book/10.23943/9780691188645.
 9. Eckermann, Johann Peter. Rozmowy z Goethem. Przetłumaczone przez Krzysztof Radziwił i Janina Zelter. T. 1. Warszawa: Państw. Inst. wydawniczy, 1960.
 10. Erdmann, Eva. „Topographical fiction: A world map of international crime fiction”. The Cartographic Journal, nr 48.4 (2011).
 11. Gelder, Ken. Popular Fiction The Logics and Practices of a Literary Field. Routledge, 2004.
 12. Grossman, Edith. Why Translation Matters. New Heaven, 2011.
 13. Guillén, Claudio. The Challenge of Comparative Literature [Wyzwania Komparatystyki Literackiej]. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1993.
 14. Katharina Hall. „The “Nazi Detective” as Provider of Justice in Post-1990 British and German Crime Fiction: Philip Kerr’s The Pale Criminal , Robert Harris’s Fatherland , and Richard Birkefeld and Göran Hachmeister’s Wer Übrig Bleibt, Hat Recht”. Complitstudies Comparative Literature Studies 50, nr 2 (2013): 288–313.
 15. King, Nina, i Robin W. Winks. Crimes of the Scene, 1997. https://www.amazon.co.uk/Crimes-Scene-Nina-King-1997-04-30/dp/B01K933QEY.
 16. Krajenbrink, Marieke, Kate M. Quinn, i Eva Erdmann, red. „Nationality International: Detective Fiction in the Late Twentieth Century”. W Investigating Identities: Questions of Identity in Contemporary International Crime Fiction, 11–26. Amsterdam; New York: Rodopi, 2009.
 17. Mathur, Suchitra. „Holmes’s Indian Reincarnation: A Study in Postcolonial Transposition”. W Postcolonial Postmortems: Crime Fiction from a Transcultural Perspective, zredagowane przez Christine Matzke i Susanne Muehleisen. Amsterdam; New York: Rodopi, 2006. http://site.ebrary.com/id/10380476.
 18. Moretti, Franco. „Przypuszczenia na temat literatury światowej”. Przetłumaczone przez Przemysław Czapliński. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2014 (2014): 131–47.
 19. Mullen, Anne, i Emer O’Beirne, red. Crime Scenes: Detective Narratives in European Culture since 1945. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 2000.
 20. Pettersson, Anders. Transcultural Literary History: Beyond Constricting Notions of World Literature [Transkulturowa historia literatury. Poza powstaniem pojęcia literatury światowej]. The Johns Hopkins University Press. Udostępniono 23 czerwiec 2020. http://muse.jhu.edu/content/oai/journals/new_literary_history/v039/39.3.pettersson.html.
 21. Platten, David, i Gollara Gorrara. Origins and Beginnings: The Emergence of Detective Fiction in France [Źródła i początki. Powstanie prozy detektywistycznej we Francji]. Cardiff, 2009.
 22. Priestman, Martin, red. The Cambridge Companion to Crime Fiction. UK: Cambridge, 2003.
 23. Rielly, Edward J. , red. „Teaching International Detective Fiction [Ogólnoświatowe Nauczanie Prozy Detektywistycznej]”. W Murder 101: Essays on the Teaching of Detective Fiction. McFarland & Company, 2009.
 24. Rollsa, Allstaira, i Deborah Walker. French and American noir : dark crossings [Francuski i amerykański noir. Mroczne przecięcie], 2009. https://www.worldcat.org/title/french-and-american-noir-dark-crossings/oclc/732263831&referer=brief_results.
 25. Turnaturi, Gabriella. „The Invention of a Genre: The Mediterranean Noir [Powstanie gatunku. Śródziemnomorski noir]”. W The Arts and History [Sztuki i historia, zredagowane przez Graziella Parati i Madison. NJ, 2012.
 26. Valles Calatrava, José. La novela criminal española. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1991.
 27. Worthington, Heather. Key Concepts in Crime Fiction. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011