Kryminał akademicki

Main Article Content

Ewa Kraskowska

Abstrakt

Artykuł charakteryzuje specyficzną kombinację powieści akademickiej i powieści kryminalnej, jaką jest kryminał akademicki. Gatunek ten rozwijał się od lat trzydziestych XX wieku w literaturze anglosaskiej i wciąż zyskuje na popularności. Również w Polsce podejmowane są od niedawna próby uprawiania tego rodzaju beletrystyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kraskowska, E. (2018). Kryminał akademicki. Forum Poetyki, (13), 94-99. https://doi.org/10.14746/fp.2018.13.26823
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Ewa Kraskowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Kraskowska – ur. 1954, profesorka literaturoznawstwa. kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem. W roku 2018 wydała monografię Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).|Ewa Kraskowska (1954) – professor of literary studies. Head of the Department of Twentieth-Century Literature, Theory of Literature and Translation Studies at the Institute of the Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her major research interests include female writing and translation studies. In 2018 she published a monograph, Tyłem ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).

Referencje

  1. Cross, Amanda. Death in a Tenured Position, 1988.
  2. Gazda, Grzegorz. Słownik rodzajów i gatunków literackich: nowe wydanie, 2012.
  3. Kraskowska, Ewa. „kademickie kryminały Amandy Cross”. Nowa Dekada Krakowska, nr 1–2 (2015).
  4. Showalter, Elaine. Faculty Towers the Academic Novel and Its Discontents. Philadelphia, 2005.
  5. Showalter, Elaine. Wydziałowe wieże: powieść akademicka i jej źródła (cierpień). Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2015.
  6. Urbańczyk, Aleksandra. „W głębokiej studni”. Forum Akademickie, nr 3 (2015)