Scandinavian Crime Fiction, czyli kilka słów o śniegu, micie i morderstwach

Main Article Content

Adrianna Woroch

Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Scandinavian Crime Fiction autorstwa Jakoba Stougaarda-Nielsena. Autor przejawia zdecydowanie krytyczną postawę zarówno wobec samej idei państwa opiekuńczego, jak i wobec jej realizacji. Udowadnia, że jest ona wynikiem prężnie rozwijającego się systemu kapitalistycznego i podkreśla jedynie różnice klasowe, zamiast je zacierać. Stougaard-Nielsen analizuje literackie i serialowe przykłady gatunku skandynawskiego kryminału, osadzając je w szerszym – kulturowym i ekonomicznym kontekście. Autor doszukuje się w fikcji kryminalnej odbicia kryzysu tożsamości skandynawskiego społeczeństwa, które odkryło, że idea państwa dobrobytu jest tak naprawdę fałszywą narracją.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woroch, A. (2018). Scandinavian Crime Fiction, czyli kilka słów o śniegu, micie i morderstwach. Forum Poetyki, (13), 100-105. https://doi.org/10.14746/fp.2018.13.26824
Dział
Krytyki
Biogram autora

Adrianna Woroch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adrianna Woroch – absolwentka filmoznawstwa i kultury mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się między innymi: współczesnym kinem bliskowschodnim, autorefleksyjnością w kinie oraz związkami filmu i innych mediów. W ramach programu „Diamentowy Grant” realizuje projekt Rozpad wewnętrznych ram dzieła filmowego. Techniki deziluzyjne w kinie współczesnym.| Adrianna Woroch is a graduate of the Film Studies and Media Criticism program at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests include: contemporary cinema of the Middle East, auto-reflexivity in film, and film’s relationship to other media. Under the auspices of the Diamond grant program, she is working on the project The Disintegration of Internal Frames in Film. Techniques of Disillusionment in Contemporary Cinema (Rozpad wewnętrznych ram dzieła filmowego. Techniki deziluzyjne w kinie współczesnym).

Referencje

  1. Hosking, Geoffrey A. , i George SchSchöpflin. Myths and Nationhood. London: Hurst & Company, 1997. https://library.dctabudhabi.ae/sirsi/detail/1259104.
  2. MacIver, Robert Morrison. The Web of Government. New York, 1947. http://heinonline.org/HOL/Index?index=cow/webogo&collection=cow.
  3. Szacka, Barbara. Czas przeszły - pamięć - mit. Warszawa, 2006