Synestezyjna poetyka lektury i przekładu: Barthes – Nabokov – Robinson
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

przyjemność
materialność języka
poetyka lektury
poetyka przekładu
ideastezja
Vladimir Nabokov
materialność
synestezja
przekład
Roland Barthes
Przyjemność tekstu
materialność przekładu
Douglas Robinson

Jak cytować

Kozłowska, Z. (2019). Synestezyjna poetyka lektury i przekładu: Barthes – Nabokov – Robinson. Forum Poetyki, (14), 54–61. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26827

Abstrakt

Opisując przyjemności oraz rozkosze czytania i pisania, Roland Barthes żongluje wielomodalnymi metaforami sensualnymi, angażując oraz splatając zmysły w synestezyjnym uścisku: słowa smakują, dotykają, przyprawiają o mdłości, rumienią się, podniecają. Tekst jest ciałem i czytanie jest cielesne. Doskonałym exemplum tak pojmowanej synestetycznej wrażliwości tekstu jest intersensualna proza Vladimira Nabokova. W krytyce oraz praktyce przekładu Nabokova, podobnie jak w translatologicznej koncepcji Douglasa Robinsona (The Somatics of Translation), to właśnie synestetycznie odczuwana materialność języka staje się kluczowym kryterium doboru leksykalnych oraz syntaktycznych środków w tłumaczeniu. W obu przypadkach synestezja okazuje się zasadą językowego instynktu tłumacza. Synestezja ukazuje się jako strategia językowej przyjemności, stanowiącej somatyczny impuls obcowania z tekstem. Barthes, Nabokov oraz Robinson wskazują na synestezyjne odczuwanie języka jako źródło translatorskiej intuicji, czytelniczej wrażliwości oraz tekstualnej przyjemności, pojmowanej jako integralna składowa doświadczeniowego wymiaru lektury oraz przekładu.

https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26827
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Barthes, Roland. Przyjemność tekstu. Przetłumaczone przez Ariadna Lewańska. Warszawa: Wydaw. KR, 1997.

Burzyńska, Anna. „Ciało w bibliotece”. W Anty-teoria literatury, 245. Kraków, 2006.

Conradt, Stacy. „Vladimir Nabokov Talks Synesthesia”. Mental Floss. Udostępniono 29 maj 2020. https://www.mentalfloss.com/article/49442/vladimir-nabokov-talks-synesthesia.

Cytowic, Richard. „Synesthesia: Phenomenology And Neuropsychology A Review of Current Knowledge”. Psyche 2 (1 styczeń 1995).

Daya, S. A. „Demographic aspects of synesthesia”. Udostępniono 29 maj 2020. http://www.daysyn.com/Types-of-Syn.html.

Ginter, Anna. Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Johnson, D. B. „Synesthesia, Polychromatism, and Nabokov”. W A Book of Things about Vladimir Nabokov, zredagowane przez Carl R Proffer. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1974. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1235726.html.

Lee, T. -K. „Translation, Materiality, Intersemioticity: Excursions in Experimental Literature”. SEMIOTICA 202, nr 1/4 (2014): 345–64.

Łebkowska, Anna. „Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2011 (2011): 11–27.

Nabokov, Vladimir. Speak, Memory, an Autobiography Revisited. New York: Putnam, 1966.

Nabokov, Vladimir. „The Art of Translation”. The New Republic, 4 sierpień 1941. https://newrepublic.com/article/62610/the-art-translation.

BBC Television. „Nabokov’s interview.”, 1962. http://lib.ru/NABOKOW/Inter02.txt.

Oboussier. Synaesthesia in Cixous and Barthes. Udostępniono 29 maj 2020. http://mlpa.nottingham.ac.uk/archive/00000049/.

Proffer, Carl R, red. A Book of Things about Vladimir Nabokov. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1974. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1235726.html.

Robinson, Douglas. „The Somatics of Translation”,. W The Translator’s Turn. London: Johns Hopkins University Press, 1991.

Robinson, Douglas. The Translator’s Turn. London: Johns Hopkins University Press, 1991