Uniwersalia przekładowe

Main Article Content

Ewa Kraskowska

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie tzw. uniwersaliów przekładowych, które pojawiło się w związku z rozwojem lingwistyki korpusowej. Wysunięta przez Monę Baker hipoteza o istnieniu takich uniwersaliów wywołuje kontrowersje wśród badaczy zjawisk przekładowych, co również zostało w artykule pokrótce zreferowane.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kraskowska, E. (2019). Uniwersalia przekładowe. Forum Poetyki, (14), 86-89. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26830
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Ewa Kraskowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Kraskowska – ur. 1954, profesorka literaturoznawstwa. kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem. W roku 2018 wydała monografię Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).|Ewa Kraskowska (1954) – professor of literary studies. Head of the Department of Twentieth-Century Literature, Theory of Literature and Translation Studies at the Institute of the Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her major research interests include female writing and translation studies. In 2018 she published a monograph, Tyłem ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).

Referencje

  1. Baker, Mona, red. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 3. wyd. Routledge, 2003.
  2. Chesterman, Andrew. „Beyond the Particular”. W Translation Universals: Do They Exist?, zredagowane przez Anna Mauranen i Pekka Kujamäki. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 2004. http://site.ebrary.com/id/10052859.
  3. Gumul, Ewa. Explicitation in simultaneous interpreting: a study into explicitating behaviour of trainee interpreters. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
  4. Mauranen, Anna, i Pekka Kujamäki, red. Translation Universals: Do They Exist? Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 2004. http://site.ebrary.com/id/10052859.
  5. Rybicki, Jan. „Original, Translation, Inflation. Are All Translations Longer than Their Originals?” W Digital Humanities, 363–364. Office for Humanities Communication and Centre for Computing in the Humanities, 2010. http://dh2010.cch.kcl.ac.uk/academic-programme/abstracts/papers/html/ab-841.html