Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana

Main Article Content

Ewa Rajewska

Abstrakt

Artykuł przypomina pionierski tekst Edwarda Balcerzana pt. Poetyka przekładu artystycznego z 1968 roku. Koncepcje poznańskiego translatologa – i tłumacza poezji – współbrzmią z niektórymi o kilka lat późniejszymi pomysłami Jamesa S. Holmesa z jego słynnego tekstu The Name And Nature Of Translation Studies (1975). Na szczególną uwagę zasługuje ludzki wymiar ujęcia badawczego Balcerzana, zwłaszcza postulowana przez niego przed półwieczem nowa gałąź przekładoznawstwa – poetyka tłumacza. Ważnym terminem stworzonym przez Balcerzana jest także pojęcie „serii tłumaczeniowej”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rajewska, E. (2019). Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana. Forum Poetyki, (14), 90-97. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26831
Dział
Archiwum poetologiczne
Biogram autora

Ewa Rajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Rajewska – dr hab., prof. UAM, literaturoznawczyni, translatolożka, redaktorka przekładu i tłumaczka literacka. Kierowniczka specjalizacji przekładowej, prowadzonej na studiach drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu: . Autorka książek Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2007) oraz Domysł portretu. O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej (2016); przełożyła m.in. Filozofię formy literackiej Kennetha Burke’a (2014); rajewska@amu.edu.pl.|Ewa Rajewska - literary scholar, translation scholar, editor and literary translator. Head of M.A. translation specialization at AMU’s Institute of Polish Philology: www.przekladowa.amu.edu.pl. Author of Stanisław Barańczak - poeta i tłumacz [Stanisław Barańczak – a poet and a translator] (2007) and Domysł portretu: O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej [An implied portrait: On the literary and translation works of Ludmiła Marjańska] (2016). Translator of, among others, Kenneth Burke’s The Philosophy of Literary Form into Polish (Filozofia formy literackiej, 2014). Contact: rajewska@amu.edu.pl

Referencje

 1. Balcerzan, Edward. Literackość: modele, gradacje, eksperymenty, 2013.
 2. Balcerzan, Edward. Literatura z literatury: (strategie tłumaczy). Katowice: Slask, 1998.
 3. Balcerzan, Edward. Pochwała poezji: z pamięci, z lektury. Mikołów: Instytut Mikołowski, 2013.
 4. Balcerzan, Edward. „Poetyka przekładu artystycznego”. W Literatura z literatury: (strategie tłumaczy). Katowice: Slask, 1998.
 5. Balcerzan, Edward. Tłumaczenie jako „wojna światów” w kre̜gu translatologii i komparatystyki. Poznan: Wydawn. Naukowe UAM, 2009.
 6. Bolecki, Włodzimierz, i Ewa Kraskowska, red. Kultura w stanie przekładu: translatologia - komparatystyka - transkulturowość. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012.
 7. Chesterman, Andrew. „The Name and Nature of Translator Studies”. HERMES - Journal of Language and Communication in Business, nr 42 (2009): 13–22. https://doi.org/10.7146/hjlcb.v22i42.96844.
 8. Costantino, Lorenzo, red. „La poetica della traduzione artistica”. W Teorie della traduzione in Polonia. Viterbo: Sette città, 2009.
 9. Costantino, Lorenzo, red. , red. Teorie della traduzione in Polonia. Viterbo: Sette città, 2009.
 10. Gauger, tłum. „The Poetics of Artistic Translation”. W Literature from literature. Essays on Translation by Edward Balcerzan and Stanisław Barańczak,. Lausanne: sdvig press, 2018. https://conteqst.org/module/pub/view.php?publi=141721.
 11. Heydel, Magda, i Katarzyna Szymańska, red. Literature from literature. Essays on Translation by Edward Balcerzan and Stanisław Barańczak,. Lausanne: sdvig press, 2018. https://conteqst.org/module/pub/view.php?publi=141721.
 12. Heydel, Magdalena, i Piotr Bukowski, red. Polska myśl przekładoznawcza: antologia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 13. Holmes, James S. The Name and Nature of Translation Studies. Amsterdam: Translation Studies Section, Dept. of General Literary Studies, University of Amsterdam, 1975.
 14. Holmes, James Stratton, red. The nature of translation: essays on the theory and practice of literary translation. The Hague; Paris; Bratislava: Mouton ; Publ. House of the Slovak Academy of Sciences, 1970.
 15. Jakobson, Roman. „Poetyka w świetle językoznawstwa”. W W poszukiwaniu istoty języka: wybór pism, zredagowane przez Maria Renata Mayenowa, przetłumaczone przez Katarzyna Pomorska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. http://books.google.com/books?id=iIJhAAAAMAAJ.
 16. Jakobson, Roman. W poszukiwaniu istoty języka: wybór pism. Zredagowane przez Maria Renata Mayenowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. http://books.google.com/books?id=iIJhAAAAMAAJ.
 17. Jankowicz, Grzegorz, i Pióro, red. „Czas to biurokracja, którą tworzą wszyscy”. W Lekcja żywego języka: o poezji Andrzeja Sosnowskiego. Kraków: Zielona Sowa : Studium Literacko-Artystyczne przy Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. http://books.google.com/books?id=_2wYAQAAIAAJ.
 18. Jankowicz, Grzegorz, i Pióro, red. , red. Lekcja żywego języka: o poezji Andrzeja Sosnowskiego. Kraków: Zielona Sowa : Studium Literacko-Artystyczne przy Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. http://books.google.com/books?id=_2wYAQAAIAAJ.
 19. Kaiser, Gerhard R. „Die Poetik der künstlerischen Übersetzung”. W Vergleichende Literaturforschung in den sozialistischen Ländern: 1963-1979. Stuttgart: Metzler, 1980.
 20. Kaiser, Gerhard R. Vergleichende Literaturforschung in den sozialistischen Ländern: 1963-1979. Stuttgart: Metzler, 1980.
 21. Lefevere. „Beyond the Process. Literary Translation in Literature and Literary Theory”. W Translation Spectrum., zredagowane przez Marilyn Gaddis Rose. New York, 1981.
 22. Legeżyńska, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie: na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. Warszawa: Państwowe Wydawn. Nauk., 1999.
 23. Pym, Anthony. „Humanizing Translation History”. HERMES - Journal of Language and Communication in Business, nr 42 (2009) https://doi.org/10.7146/hjlcb.v22i42.96845.
 24. Rajčić. „Поетика уметничког превода”. Градина, nr 3 (1975).
 25. Rajewska, Ewa. „Kariera coveru”. W Kultura w stanie przekładu: translatologia - komparatystyka - transkulturowość, zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Ewa Kraskowska. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012.
 26. Rose, Marilyn Gaddis, red. Translation Spectrum., 1981