Translacja i emancypacja

Main Article Content

Borys Szumański

Abstrakt

Artykuł omawia książkę Adama Pluszki, Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach. Na podstawie wybranych fragmentów publikacji podejmuje kwestię prywatności tłumaczy i tłumaczek oraz – rozumianego psychoanalitycznie – pragnienia w procesie przekładu. Pokazuje możliwe realizacje przekładowego pragnienia oraz podkreśla konieczność – dostrzeganą także przez samych tłumaczy i teoretyków przekładu – „emancypacji” tłumaczy i tłumaczek.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szumański, B. (2019). Translacja i emancypacja. Forum Poetyki, (14), 98-105. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26832
Dział
Krytyki
Biogram autora

Borys Szumański

Borys Szumański – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, student psychologii. Przygotowuje rozprawę doktorską, pt. „Dyskurs o przekładzie w świetle teorii psychoanalitycznych”.|Borys Szumański is a Ph.D. Student at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland and a student of psychology. He is currently working on his Ph.D. dissertation entitled The interrelations be-tween translation criticism and psychoanalytical theories.

Referencje

  1. Apter, Emily S. The Translation Zone: A New Comparative Literature (Translation. Princeton University Press, 2006.
  2. Pluszka, Adam, red. Wte i wewte: z tłumaczami o przekładach. Gdańsk; Warszawa: Instytut Kultury Miejskiej : Narodowy Instytut Audiowizualny, 2016.
  3. Robinson, Douglas. The translator’s turn. Baltimore-London: Jopkins University Press, 1991.
  4. Sommer, Piotr, red. O nich tutaj (książka o języku i przekładzie). Warszawa, 2016.
  5. Zaleska, Zofia. Przejęzyczenie: rozmowy o przekładzie. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015