Realpoetik

Main Article Content

Paul Hamilton

Abstrakt

Autor wskazuje na niewykorzystaną możliwość odczytania ukrytego projektu polityczności romantyzmu europejskiego. W perspektywie porównawczej można zauważyć zbieżność różnych odmian literackiego romantyzmu dążącego do wymyślenia polityki będącej alternatywą zarówno dla czasów napoleońskich, jak i dla decyzji Kongresu Wiedeńskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hamilton, P. (2019). Realpoetik. Forum Poetyki, (15-16), 52-65. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26837
Dział
Przekłady
Biogram autora

Paul Hamilton

Paul Hamilton – profesor zatrudniony w Queen Mary University of London. Zajmuje się oświeceniową i romantyczną literaturą brytyjską oraz europejską. Jego badania koncentrują się na relacjach między literaturą, filozofią a teorią polityczną. Ostatnie monografie to Metaromantyzm (2003), Coleridge i filozofia niemiecka. Poeta w krainie logiki (2007) oraz Realpoetik – romantyzm europejski i polityka literacka (2013). |Paul Hamilton - professor employed at the Queen Mary University of London. He deals with Enlightenment and romantic British and European literature. His research focuses on the relationship between literature, philosophy and political theory. Recent monographs include Metaromanticism (2003), Coleridge and German Philosophy: The Poet in the Land of Logic (2007) and Realpoetik: European Romanticism and Literary Politics (2013).

Referencje

 1. Adorno, Theodor W. In search of Wagner. London; Verso, 1984.
 2. Behdad, Ali, Dominic Richard David Thomas, i John Wiley & Sons, red. A Companion to Comparative Literature. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014.
 3. Bürger, Peter. Zur Kritik der idealistischen Ästhetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.
 4. Byron, George Gordon Byron. Don Juan. T. 1 T. 1. Przetłumaczone przez Edward Porębowicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, 1922.
 5. Chandler, James. England in 1819: The Politics of Literary Culture and the Case of Romantic Historicism. Chicago (Ill.: University of Chicago Press, 1998.
 6. Duff, David. Romanticism and the Uses of Genre. Oxford: Oxford Univ. Press, 2013.
 7. Habermas, J©ơrgen. Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: Polity, 1995.
 8. Hamilton, Paul. Realpoetik: European Romanticism and Literary Politics. Oxford: Oxford University Press, 2014.
 9. Hazlitt, William, i Percival P Howe. The Complete Works of William Hazlitt. 21 21. New York, NY: AMS Pr., 1967.
 10. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wykłady o filozofii dziejów. Przetłumaczone przez Adam Zieleńczyk. Warszawa: Hachette Polska, 2011.
 11. Kant, Immanuel. Spór fakultetów: wznowione pytanie czy rodzaj ludzki stale zmierza ku temu, co lepsze? : fragment krakowski, fragment królewiecki. Przetłumaczone przez Mirosław Żelazny, Werner Stark, i Jarosław Rolewski. Nowa Wieś: Rolewski, 2003.
 12. Kurzke, Hermann. „Romantik und Konservatismus: das «politische» Werk Friedrich von Hardenbergs (Novalis) im Horizont seiner Wirkungsgeschichte”. W. Fink, 1983.
 13. Lacoue-Labarthe, Philippe, i Jean-Luc Nancy. The Literary Absolute: The Theory of Literature in German Romanticism. Albany: State University of New York Press, 1988.
 14. Meinecke, Friedrich. Cosmopolitanism and the National State. Princeton: Princeton University Pres, 2016.
 15. Roberts, Julian. German Philosophy: An Introduction. New York: Humanity Books, 2004.
 16. Roberts, Julian. The Logic of Reflection: German Philosophy in the Twentieth Century. New Haven, Conn., [etc.: Yale University Press, 1992.
 17. Schlegel, Friedrich. Kritische Schriften und Fragmente: Studienausgabe in sechs Bänden. Zredagowane przez Ernst Behler i Hans Eichner. Paderborn; Zürich: Ferdinand Schöningh, 1988.
 18. Taylor, A. J. P. The Course of German History: A Survey of the Development of German History since 1815. London: Methuen, 1961