Napięcia kierunkowe w Śniegu

Main Article Content

Osman Fırat Baş

Abstrakt

Próba odwrócenia politycznej „życiowej treści” powieści Śnieg (tur. Kar) tureckiego noblisty Orhana Pamuka z artystycznej abstrakcji do rzeczywistości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baş, O. F. (2019). Napięcia kierunkowe w Śniegu. Forum Poetyki, (15-16), 66-79. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26838
Dział
Praktyki
Biogram autora

Osman Fırat Baş, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Osman Fırat Baş – doktor habilitowany, ukończył polonistykę na Uniwersytecie Ankarskim, literaturoznawca, tłumacz. Pracuje na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 r. został uhonorowany listem gratulacyjnym MSZ RP za dorobek prac translatorskich. Laureat Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej książki w świecie (2014). Laureat Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015). Laureat Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego (2016).|Osman Fırat Baş – graduate of Polish Studies at Ankara University, literary critic, translator. Assistant Professor at the Faculty of Polish and Classical Philology at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. In 2006, he was honored with a congratulatory letter from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland for his achievements in translation. Laureate of the Honorary Award of the Polish Culture Foundation for the promotion of Polish literature in the world (2014). Receiver of the Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture (2015). Laureate of Ryszard Kapuściński Translation Prize (2016).

Referencje

 1. Akşin, Sina. Türkiye tarihi. 3 3. Beyoğlu, İstanbul: Cem Yayınevi, 1995.
 2. Başaran, Neslişah. „Türkiye’de Modernleşmenin Bürokrasi mi Burjuvazi mi? Türkiye Burjuvazisinin Doğuşu ve Modernleşmenin Sınıfsal Temelleri Üzerine”. Gelenek, 2012. https://www.gelenek.org/turkiyede-modernlesmenin-faili-burokrasi-mi-burjuvazi-mi-turkiye-burjuvazisinin-dogusu-ve.
 3. Brown, Dan. Anioly i demony. Warszawa: Albatros, 2009.
 4. Brown, Dan, i Petek Demir. Melekler ve şeytanlar. İstanbul: Altın Kitaplar, 2011.
 5. Chudziak, Mateusz. „Atatürk fantazmatyzowany. Ludowe wyobrażenia o założycielu Republiki Tureckiej”. Sensus Historiae XXI, nr 4 (2015): 133–70.
 6. Gramci, Antonio, i Adnan Cemgil. Hapishane defterleri: felsefe ve politika sorunları-seçmeler-. İstanbul: Belge Yayınları, 2007.
 7. Holodny, Elena. „Przewroty wojskowe w Turcji. Armia nie pierwszy raz wystąpiła przeciwko rządowi”, 2016. BusinessInsider. com.
 8. Kafaoğlu-Büke, Asuman, i Orhan Pamuk. „Yazın Sanatı”. Udostępniono 15 styczeń 2019. http://edebiyatelestiri.blogspot.com/2006/.
 9. Łątka, Jerzy. Turcja. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2017.
 10. Miłosz, Czesław. Zniewolony umysł. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981.
 11. Miszczak, Izabela. Antalya, Side i Alanya. Przewodnik Turcji w Sandałach,. Antalaya: ASLAN Publishing House, 2015.
 12. Pamuk, Orhan. Śnieg. Przetłumaczone przez Anna Polat. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.
 13. Pawlak, Andrzej. „Turecka specjalność: wojskowy zamach stanu”, 12 styczeń 2019. https://www.dw.com/pl/turecka-specjalność-wojskowy-zamach-stanu/a-19404384.
 14. Płaskowicka-Rymkiewicz, Stanisława, Münevver Borzȩcka, i Małgorzata Łabȩcka-Koecher. Historia literatury tureckiej: zarys. Wrocław: Ossolineum, 1971.
 15. Shaw, Stanford J. Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej. Przetłumaczone przez Ezel Kural Shaw i Bartłomiej Świetlik. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012.
 16. Witkiewicz, Stanisław Ignacy. O czystej formie. Warszawa: Bibljoteka Zet, 1932.
 17. Wituch, Tomasz. Tureckie przemiany: dzieje Turcji 1878-1923. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980