Napięcia kierunkowe w Śniegu
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

literatura turecka
Orhan Pamuk
krytyka literacka

Jak cytować

Baş, O. F. (2019). Napięcia kierunkowe w Śniegu. Forum Poetyki, (15-16), 66–79. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26838

Abstrakt

Próba odwrócenia politycznej „życiowej treści” powieści Śnieg (tur. Kar) tureckiego noblisty Orhana Pamuka z artystycznej abstrakcji do rzeczywistości.

https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26838
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Akşin, Sina. Türkiye tarihi. 3 3. Beyoğlu, İstanbul: Cem Yayınevi, 1995.

Başaran, Neslişah. „Türkiye’de Modernleşmenin Bürokrasi mi Burjuvazi mi? Türkiye Burjuvazisinin Doğuşu ve Modernleşmenin Sınıfsal Temelleri Üzerine”. Gelenek, 2012. https://www.gelenek.org/turkiyede-modernlesmenin-faili-burokrasi-mi-burjuvazi-mi-turkiye-burjuvazisinin-dogusu-ve.

Brown, Dan. Anioly i demony. Warszawa: Albatros, 2009.

Brown, Dan, i Petek Demir. Melekler ve şeytanlar. İstanbul: Altın Kitaplar, 2011.

Chudziak, Mateusz. „Atatürk fantazmatyzowany. Ludowe wyobrażenia o założycielu Republiki Tureckiej”. Sensus Historiae XXI, nr 4 (2015): 133–70.

Gramci, Antonio, i Adnan Cemgil. Hapishane defterleri: felsefe ve politika sorunları-seçmeler-. İstanbul: Belge Yayınları, 2007.

Holodny, Elena. „Przewroty wojskowe w Turcji. Armia nie pierwszy raz wystąpiła przeciwko rządowi”, 2016. BusinessInsider. com.

Kafaoğlu-Büke, Asuman, i Orhan Pamuk. „Yazın Sanatı”. Udostępniono 15 styczeń 2019. http://edebiyatelestiri.blogspot.com/2006/.

Łątka, Jerzy. Turcja. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2017.

Miłosz, Czesław. Zniewolony umysł. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981.

Miszczak, Izabela. Antalya, Side i Alanya. Przewodnik Turcji w Sandałach,. Antalaya: ASLAN Publishing House, 2015.

Pamuk, Orhan. Śnieg. Przetłumaczone przez Anna Polat. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.

Pawlak, Andrzej. „Turecka specjalność: wojskowy zamach stanu”, 12 styczeń 2019. https://www.dw.com/pl/turecka-specjalność-wojskowy-zamach-stanu/a-19404384.

Płaskowicka-Rymkiewicz, Stanisława, Münevver Borzȩcka, i Małgorzata Łabȩcka-Koecher. Historia literatury tureckiej: zarys. Wrocław: Ossolineum, 1971.

Shaw, Stanford J. Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej. Przetłumaczone przez Ezel Kural Shaw i Bartłomiej Świetlik. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. O czystej formie. Warszawa: Bibljoteka Zet, 1932.

Wituch, Tomasz. Tureckie przemiany: dzieje Turcji 1878-1923. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980