Przedstawiać dalej. O Realizmie bez granic Rogera Garaudy’ego

Main Article Content

Gerard Ronge

Abstrakt

Artykuł prezentuje, w dużej mierze dzisiaj zapomnianą, koncepcję realizmu autorstwa francuskiego filozofa marksistowskiego Rogera Garaudy’ego, zawartą w jego książce Realizm bez granic. W pierwszej części odtworzono kontekst, w jakim funkcjonował polski przekład eseju, który ukazał się w 1967 roku. Tezy francuskiego myśliciela zestawione zostają z innymi głosami w toczącej się wówczas w Polsce z dużą intensywnością dyskusji o realizmie. Przywołano m.in. postulaty Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego z ich książki Świat nie przedstawiony oraz diagnozy Janusza Sławińskiego ze szkicu Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956–1980. W części drugiej zaproponowano kilka ujęć książki Garaudy’ego, które być może pozwolą uznawać Realizm bez granic za przydatny również w ramach dzisiejszej dyskusji teoretycznoliterackiej. Postawione zostaje pytanie o to, czy i w jaki sposób zaproponowane przez francuskiego myśliciela narzędzia mogą być przydatne do opisu współczesnych zjawisk literackich i jak poszczególne elementy jego koncepcji można wykorzystywać do formułowania nowych, już niekoniecznie marksistowskich koncepcji realizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ronge, G. (2019). Przedstawiać dalej. O Realizmie bez granic Rogera Garaudy’ego. Forum Poetyki, (15-16), 94-109. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26840
Dział
Archiwum poetologiczne
Biogram autora

Gerard Ronge, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gerard Ronge – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik projektu „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność po postmodernizmie” realizowanego w ramach programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Interesuje się teorią i filozofią literatury.|Gerard Ronge is a Ph.D. student at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He is currently working on his project entitled “The category of newness in Polish contemporary literature: Originality after postmodernism,” for which he received the prestigious “Diamond Grant” from the Polish Ministry of Science and Higher Education. He is interested in literary theory and the philosophy of literature.

Referencje

  1. Brodzka, Alina. O kryteriach realizmu w badaniach literackich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawn., 1966.
  2. Brooks, Cleanth. „Herezja parafrazy”. W Teorie literatury XX wieku: antologia, zredagowane przez Anna Burzyńska i Michał Paweł Markowski, przetłumaczone przez Jacek Jutorow, 149–70. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
  3. Burska, Lidia. Awangarda i inne złudzenia: o pokoleniu ’68 w Polsce. Gdańsk: Slowo/obraz terytoria, 2013.
  4. Garaudy, Roger. Realizm bez granic: Picasso, Saint-John Perse, Kafka. Przetłumaczone przez Ryszard Matuszewski. Warszawa: Czytelnik, 1967.
  5. Kornhauser, Julian, i Adam Zagajewski. Świat nie przedstawiony. Kraków: Wydawnistwo Literackie, 1974.
  6. Sławiński, Janusz. Teksty i teksty. Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1991.
  7. Stokfiszewski, Igor. Zwrot polityczny. Warszawa: Wydawn. Krytyki Politycznej, 2009.
  8. Świeściak, Alina. „Fikcja awangardy?” Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2015, nr 6 (2015): 47–69.
  9. Wołowiec, Grzegorz. „O «nowoczesny realizm socjalistyczny»: Stefana Żółkiewskiego poglądy na literaturę społecznie zaangażowaną”. Nauka 2006, nr 3 (2006): 123–41.
  10. Żmijewski, Artur. „Stosowane sztuki społeczne”. Udostępniono 10 styczeń 2019. http://krytykapolityczna.pl/kultura/sztuki-wizualne/stosowane-sztuki-spoleczne/