Realizm „krytyczny” i empatyczny. Modernistyczne projekty pisarskie (Prusa i innych)

Main Article Content

Abstrakt

Recenzja dotyczy monografii Ewy Paczoskiej Lekcja uważności. Moderniści i realizm (Warszawa 2018), która stanowi nowatorską próbę interpretacji nowego modelu realizmu w polskiej i obcej prozie przełomu XIX i XX wieku, stanowiącej ważne stadium w rozwoju kultury i literatury nowoczesnej. Autorka wnikliwie przedstawiła proces zmian, jakim podlegało w powieści (wczesno)modernistycznej rozumienie rzeczywistości oraz sposobów jej (re)konstruowania w tekście. Krytycyzm i empatia wyznaczały – zdaniem Paczoskiej – strategie poznawcze i twórcze ówczesnych powieściopisarzy. Głównymi bohaterami rozprawy są Bolesław Prus, Henry James i Virginia Woolf, autorzy, których zarówno twórczość, jak i świadomość poetologiczna torowały drogi rozwoju powieści modernistycznej w XX wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobieraj, T. (2019). Realizm „krytyczny” i empatyczny. Modernistyczne projekty pisarskie (Prusa i innych). Forum Poetyki, (15-16), 110-117. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26841
Dział
Krytyki
Biogram autora

Tomasz Sobieraj

Tomasz Sobieraj – profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM, historyk literatury i kultury okresu pozytywizmu i Młodej Polski. Ostatnie publikacje: Stanisław Brzozowski. Przybliżenia (2016); Między konwencją a innowacją. Szkice o polskim dramacie i teatrze drugiej połowy XIX i początku XX wieku (2018), edycja krytyczna Emancypantek Bolesława Prusa (vol. 1, 2015; vol. 2, 2017).|Tomasz Sobieraj – profesor at the Institute of Polish Philology at UAM, historian of literature and culture of positivism and Young Poland. His latest publications include: Stanisław Brzozowski. Przybliżenia (2016); Między konwencją a innowacją. Szkice o polskim dramacie i teatrze drugiej połowy XIX i początku XX wieku (2018), critical edition of Emancypantki by Bolesław Prus (vol. 1, 2015; vol. 2, 2017).

Referencje

  1. Franczak, Jerzy. Poszukiwanie realności: światopogląd polskiej prozy modernistycznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007.
  2. Levine, George. Darwin and the Novelists Patterns of Science in Victorian Fiction. Chicago; London: University of Chicago Press, 1991.
  3. McHale, Brian. Powieść postmodernistyczna. Przetłumaczone przez Maciej Płaza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
  4. Paczoska, Ewa. „Lalka” czyli Rozpad świata. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
  5. Shusterman, Richard. O sztuce i życiu: od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej. Przetłumaczone przez Adam Chmielewski i Wojciech Małecki. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2, 2007.
  6. SHUSTERMAN, Richard. Surface and depth: dialectics of criticism and culture. Ithaca; London: Cornell University Press, 2002.
  7. Watt, Ian. Narodziny powieści: studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Przetłumaczone przez Agnieszka Kreczmar. Warszawa: Panstwowy instytut wydawniczy, 1973