Co umożliwia księgozbiór filologa? Przypadek Stefana Szymutki

Main Article Content

Łukasz Żurek

Abstrakt

W pierwszej części artykułu badacz wykazuje, że biblioteki prywatne humanistów (w tym również badaczy literatury) wciąż nie stały się pełnoprawnym przedmiotem badań, oraz tłumaczy przyczyny takiego stanu rzeczy. Druga część artykułu to studium przypadku księgozbioru Stefana Szymutki, w którym przez analizę odnalezionych na marginesach książek zapisków, podkreśleń oraz fiszek z notatkami autor udowadnia, że różnego rodzaju przed-teksty czy „fakty miękkie” pozwalają znacząco poszerzyć wiedzę na temat literacko-naukowej działalności Szymutki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żurek, Łukasz. (2020). Co umożliwia księgozbiór filologa? Przypadek Stefana Szymutki. Forum Poetyki, (22), 52-65. https://doi.org/10.14746/fp.2020.22.27424
Dział
Teorie
Biogram autora

Łukasz Żurek, Uniwersytet Warszawski

Łukasz Żurek (1991) – doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, młodszy dokumentalista w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN, krytyk literacki.

Referencje

 1. Bhabha, Homi. „Unpacking My Library Again”. The Journal of the Midwest Modern Language Association 28, nr 1 (1995): 5–18.
 2. Białoszewski, Miron. Odczepić się. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 3. Biasi, Pierre-Marc de. Genetyka tekstów. Przetłumaczone przez Maria Prussak. Warszawa: Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2015.
 4. Cixous, Hélène. Ferrer, Daniel. „«Je suis d’abord une lisante...», entretien avec Daniel Ferrer”. Genesis 17, nr 1 (2001): 45–57.
 5. Clack, Julie. Barberio, Nick. „Deconstructing Derrida”, https://tinyurl.com/yxfaqsba (dostęp: 30.06.2020).
 6. Czapliński, Przemysław. Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polkiej. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2001.
 7. Derrida, Jacques. Gorączka archiwum. Impresja freudowska. Przetłumaczone przez Jakub Momro. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2016.
 8. Derrida, Jacques. O gramatologii. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak. Warszawa: Wydawnictwo KR, Robert Reszke, 1999.
 9. Derrida, Jacques. O gramatologii. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2011.
 10. Derrida, Jacques. Ferrer, Daniel. „«Entre le corps écrivant et l’écriture...», entretien avec Daniel Ferrer”. Genesis 17, nr 1 (2001): 59–72.
 11. Derrida’s Library: Deconstruction and the Book, 2018, https://tinyurl.com/y6doxgva (dostęp: 30.06.2020).
 12. Iwaszkiewicz, Jarosław. Czerwone tarcze. Warszawa: Czytelnik, 1971.
 13. Krzyżanowski, Julian. „Uwagi o studiach polonistycznych”. W Uniwersyteckie Studium Polonistyczne. Informator, 14–16. Warszawa: Koło Polonistów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego im. Józefa Piłsudskiego, 1939.
 14. Lewandowski, Joseph D. „Unpacking: Walter Benjamin and His Library”. Libraries & Culture 34, nr 2 (1999): 151–57.
 15. Manguel, Alberto. Packing My Library: An Elegy and Ten Digressions. London: Yale University Press, 2019.
 16. Mazik, Magdalena. „Zaproszenie skierowane do wszystkich: biblioteka Mieczysława Porębskiego w MOCAK-u”. Nowa Dekada Krakowska, nr 3 (2013).
 17. Nowacki, Dariusz. Wielkie wczoraj. Kraków: Zielona Sowa, 2004.
 18. Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2001.
 19. Paźniewski, Włodzimierz. Piskor, Stanisław. Sławek, Tadeusz. Szuba, Andrzej. Spór o poezję. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.
 20. Sarna, Paweł. Śląska awangarda: poeci grupy Kontekst. Katowice: Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, 2004.
 21. Sławiński, Janusz. „Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości”. W Przestrzeń i literatura. Zredagowane przez Aleksandra Okopień-Sławińska i Michał Głowiński, 9–22. Wrocław: Ossolineum, 1978.
 22. Steedman, Carolyn. „Something She Called a Fever: Michelet, Derrida, and Dust”. The American Historical Review The American Historical Review 106, nr 4 (2001): 1159.
 23. Steiner, Shepherd. „Rozpakowując (Ich) Biblioteki – o Umiejscawianiu Dwóch Politycznych Archiwów”. Tytuł Roboczy: Archiwum/Archive, nr 3 (2009): 25–31.
 24. Szałagan, Alicja. „Stefan Szymutko (1958–2009)”. W Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, 23 kwietnia 2019, https://tinyurl.com/y5gpjvqa (dostęp: 30.06.2020).
 25. Szymutko, Stefan. „Blaski i cienie Helikonu na Marszałkowskiej”. W W kręgu dwudziestowiecznego realizmu. Zredagowane przez Włodzimierz Wójcik, 91–107. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1983.
 26. Szymutko, Stefan. „Bycie humanistą. O artykułach Janusza Sławińskiego w «Tekstach» (1972–1981)”. W Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Zredagowane przez Grzegorz Olszański i Mariusz Jochemczyk, 107–129. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 27. Szymutko, Stefan. „Ciało profesora Sławińskiego”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 4, nr 28 (1994): 43–52.
 28. Szymutko, Stefan. „Ciotka Cila idzie do Europy. Ze Stefanem Szymutką rozmowę przeprowadziła Wiesława Konopelska”. W Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Zredagowane przez Grzegorz Olszański i Mariusz Jochemczyk, 211–221. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 29. Szymutko, Stefan. „Niepokój zwyczajności”. W Poszukiwanie realności: literatura, dokument, kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu. Zredagowane przez Stanisław Gawliński i Wojciech Ligęza, 233–238. Kraków: Universitas, 2003.
 30. Szymutko, Stefan. „Niewyrażalna i niedostępna rzeczywistość”. W Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie, 9–31. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.
 31. Szymutko, Stefan. „Parnicki – ostatni pisarz bytu”. W Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Zredagowane przez Grzegorz Olszański i Mariusz Jochemczyk, 27–37. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 32. Szymutko, Stefan. Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 33. Szymutko, Stefan. „[recenzja «Ruchomego kraju» Stanisława Piskora]”. Poglądy, nr 8 (1981): 12.
 34. Szymutko, Stefan. „Semantyka wypowiedzi narracyjnej – problemów ciąg dalszy”. W Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy, 11–33. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 35. Szymutko, Stefan. „Zaczyn”. W Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Zredagowane przez Grzegorz Olszański i Mariusz Jochemczyk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 36. Szymutko, Stefan. Zrozumieć Parnickiego. Katowice: Gnome Books, 1992.
 37. Ulicka, Danuta. „«Archiwum» i archiwum”. Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2017 (2017): 273–302.
 38. Ulicka, Danuta. „Kontrowersyjne i niekontrowersyjne wartości archiwum”. W Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia. Zredagowane przez Dorota Wojda, Magdalena Heydel i Andrzej Hejmej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 39. Uniłowski, Krzysztof. Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej. Kraków: Universitas, 2002.
 40. „Wydawnictwo «Śląsk» przygotowuje almanach literacki «Młode środowisko literackie». Z Witoldem Nawrockim rozmawiał Janusz Karkoszka”. Trybuna Robotnicza, nr 19 (1980): 3.
 41. Załuski, Tomasz. „Archiwum, czyli podmiot na półce”. Tytuł roboczy: Archiwum/Archive, nr 3 (2009): 28–29.
 42. Żurek, Łukasz. „Dodatkowe problemy z historią Stefana Szymutki”. Forum Poetyki, nr 6 (2016): 68–79.
 43. Żurek, Łukasz. „Rzeczywistość w stanie wyjątkowym – filolog – literatura. Dwa komentarze do praktyk filologicznych Stefana Szymutki”. W Imiona anomii. Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego. Zredagowane przez Piotr Sadzik, 321–349. Warszawa: PWN, 2019