Przeszłość a historia. O poetyce powieści historycznej

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

Studium zawiera próbę ponownego rozpoznania splotu relacji pomiędzy przeszłością, historią i mitem historycznym, ujmowanych interdyscyplinarnie: w perspektywie narratologicznej, kognitywistycznej i antropokulturowej. Autor dokonuje redefinicji problematyki zależności łączących i dzielących terminy „przeszłość”, „historia” i „mit”, wskazując na odmienność poetyki różniących się między sobą sposobów i form narracji historycznej oraz poznawczą użyteczność kategorii znaku, struktury semantycznej i funkcji znaczeniowej w refleksji badawczej nad wszelkiego rodzaju artystycznymi i nieartystycznymi przekazami dotyczącymi przeszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2021). Przeszłość a historia. O poetyce powieści historycznej. Forum Poetyki, (23), 216-245. https://doi.org/10.14746/fp.2021.23.28906
Dział
Komentarze pisarskie
Biogram autora

Marek Hendrykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Hendrykowski – filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu, autor artykułów i książek, między innymi: Film jako źródło historyczne (1999), Semiotyka twarzy (2017), Scenariusz filmowy – teoria i praktyka (2017), Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019). Założyciel i redaktor senior czasopisma „IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture”.