Pogranicze wiersza wolnego i prozy w perspektywie wersologicznej. Próba diagnozy
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

pogranicze wiersza wolnego i prozy
prozodia zapisu
delimitacja graficzna
teoria wiersza wolnego

Jak cytować

Pietras, W. (2021). Pogranicze wiersza wolnego i prozy w perspektywie wersologicznej. Próba diagnozy. Forum Poetyki, (25), 42–59. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30600

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpoznanie przyczyn, które przesądziły o nieobecności pogranicza wiersza wolnego i prozy w dotychczasowych badaniach wersologicznych, oraz nakreślenie perspektywy pozwalającej włączyć utwory pograniczne do zakresu wersologii. Nieobecność ta wydaje się skutkiem przyjęcia następujących założeń: poszukiwania precyzyjnej formuły wiersza wolnego, skupienia na jego aspekcie brzmieniowo-rytmicznym i ujmowania go jednocześnie w opozycje wiersz wolny–proza oraz poezja–proza. Wizualnej specyfice utworów pogranicznych najbliższa jest teoria wiersza wolnego jako tekstu graficznego, wymaga ona jednak modyfikacji, które uniezależnią ją od wymienionych, ograniczających założeń.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30600
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bernsztejn, Siergiej. „Wiersz a recytacja”. W Rosyjska szkoła stylistyki. Zredagowane przez Maria Renata Mayenowa i Zygmunt Saloni, przetłumaczone przez Zygmunt Saloni, 180–219. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Dłuska, Maria. „Drugi szkic o pograniczu prozy i wiersza”. W Prace wybrane 3. Poezja wierszem i prozą. Zredagowane przez Stanisław Balbus, 367–87. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2001.

Dłuska, Maria. „Między prozą a wierszem”. W Prace wybrane 3. Poezja wierszem i prozą. Zredagowane przez Stanisław Balbus, 357–66. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2001.

Dłuska, Maria. „Modernistyczny barok Żeromskiego. Studium prozy poetyckiej pisarza”. W Prace wybrane 3. Poezja wierszem i prozą. Zredagowane przez Stanisław Balbus, 291–357. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2001.

Dłuska, Maria. Prace wybrane 2. Próba teorii wiersza polskiego. Zredagowane przez Stanisław Balbus. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2001.

Dłuska, Maria. Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

Domagała-Jakuć, Szymon. „Ulica Zarzewska”. W Zebrało się śliny. Zredagowane przez Tomasz Bąk i Marta Koronkiewicz, 121–23. Stronie Śląskie: Biuro Literackie, 2016.

Głuszak, Jakub. „Ma osoba odkryła swą męską stronę”. W Moje przesłanie do pokolenia współczesnych trzydziestolatków, 29. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, 2013.

Głuszak, Jakub. „Wprowadzać pin tak, że każdy przycisk innym palcem”. W Moje przesłanie do pokolenia współczesnych trzydziestolatków, 15. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, 2013.

Grabowski, Artur. Wiersz: forma i sens. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1999.

Grześczak, Marian. „Karzeł”. W Lumpenpoezje, 67–68. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1960.

Kamińska, Aneta. „rozdział 2. / dzień 2.” W Gada !zabić?: pan(n)tologia neolingwizmu. Zredagowane przez Maria Cyranowicz i Paweł Kozioł, 264. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, 2005.

Kremer, Aleksandra. Przypadki poezji konkretnej: studia pięciu książek. Warszawa: Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, Instytut Badań Literackich PAN, 2015.

Kulawik, Adam. Wersologia: studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej. Kraków: Antykwa, 1999.

Kulawik, Adam. Wprowadzenie do teorii wiersza. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1988.

Lipszyc, Jarosław. „Jałowe obroty”. W Gada!zabić?: pan(n)tologia neolingwizmu. Zredagowane przez Maria Cyranowicz i Paweł Kozioł, 43. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, 2005.

Lipszyc, Jarosław. „Się”. W Gada !zabić?: pan(n)tologia neolingwizmu. Zredagowane przez Maria Cyranowicz i Paweł Kozioł, 42. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, 2005.

Łotman, Jurij. Struktura tekstu artystycznego. Przetłumaczone przez Anna Tanalska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.

Mayenowa, Maria Renata. Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka. Wyd. 3., popr., uzup. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2000.

Pietras, Wojciech. „Wers na pograniczach wersologii”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14) (2021): 259–73. https://doi.org/10.32798/pflit.541.

Poliwanow, Jewgienij. „Ogólna zasada fonetyczna wszelkiej techniki poetyckiej”. W Rosyjska szkoła stylistyki. Zredagowane przez Maria Renata Mayenowa i Zygmunt Saloni, przetłumaczone przez Zygmunt Saloni, 113–32. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Sadowski, Witold. Tekst graficzny Białoszewskiego. Zredagowane przez Eugeniusz Czaplejewicz. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 1999.

Sadowski, Witold. Wiersz wolny jako tekst graficzny. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2004.

Siedlecki, Franciszek. „Studia z metryki polskiej”. W Pisma. Zredagowane przez Maria Renata Mayenowa i Stefan Żółkiewski, 271–616. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.

Szabłowski, Witold. Sprawiedliwi zdrajcy: sąsiedzi z Wołynia. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016.

Tynianow, Jurij. „Zagadnienie języka wierszy”. W Rosyjska szkoła stylistyki. Zredagowane przez Maria Renata Mayenowa i Zygmunt Saloni, przetłumaczone przez Franciszek Siedlecki i Zygmunt Saloni, 67–112. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Urbańska, Dorota. Wiersz wolny: próba charakterystyki systemowej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1995.

Wóycicki, Kazimierz. Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa: Skład główny w Księgarni E. Wende i Spółka, 1912.