Slave to the rhythm? O różnych sposobach definiowania rytmu
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

rytm
metrum
podmiot
ciało
definicje

Jak cytować

Dziadek, A. (2021). Slave to the rhythm? O różnych sposobach definiowania rytmu. Forum Poetyki, (25), 74–85. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30602

Abstrakt

Zasadniczym problemem poruszonym w tym tekście są różnorodne sposoby definiowania rytmu. Autor dokonuje gruntownego przeglądu definicji i rozmaitych ujęć rytmu pojawiających się w polsko i obcojęzycznych (zwłaszcza francuskich i anglojęzycznych) tekstach teoretycznych, ale sięga także do tekstów kultury, m.in. znanej piosenki Grace Jones Slave to the rhythm.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30602
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Attridge, Derek. Poetic Rhythm: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Aviram, Amittai F. Telling Rhythm. Body and Meaning in Poetry. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994.

Bedetti, Gabriella. „Henri Meschonnic: Rythm as Pure Historicity”. New Literary History 23, nr 2 (1992): 431-450.

Benveniste, Émile. „La notion de rythme dans son expression linguistique”. W Problèmes de linguistique générale, 327–335. Paris : Gallimard, 1966.

Bourassa, Lucie. Rythme et sens. Des processus rythmiques en poésie contemporaine. Montréal: Balzac, 1993.

Brogan, T.V.F. „Rhythm”. W The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, zredagowane przez Alex Preminger, T.V.F. Brogan, Princeton 1993, s. 1066–1070.

Capello, Sergio, Le réseau phonique et le sens. L’interaction phono-sémantique en poésie. Bologna: CLUEB 1990.

Close Listening. Zredagowane przez Charles Bernstein., Oxford: Oxford University Press, 1998.

Derrida, Jacques. Introduction: Desistence. W Phillipe Lacoue-Labrathe, Typography. Mimesis, Philosophy, Politics, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1989.

Derrida, Jean. La naissance du corps: Plotin, Proclus, Damascius. Paris: Galilée, 2010.

G. Dessons, La Théorie du rythme d’Henri Meschonnic. Introduction a la poétique. Approche des théories de la littérature, Paris: Dunod 1995.

Dziadek, Adam. Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999.

Dziadek, Adam. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014.

Elsner, Józef. Rozprawa o metrycznosci i rytmicznosci jezyka Polskiego, szczególniéy o wierszach polskich we względzie muzycznym ... Z przykładami rzecz objaśniaiącemi przez K. Brodzinskiego. Warszawa, 1818.

Evans, David. Rhythm, Illusion and the Poetic Idea – Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Amsterdam–New York: Rodopi, 2004.

Hasty, Christopher Francis. Meter as Rhythm. New York: Oxford University Press, 1997.

Jenike, Ludwik. O znaczeniu rytmu w poezji, a mianowicie o rytmiczności języka polskiego. Warszawa: Drukarnie Gazety Polskiej, 1865.

Karłowicz, Jan. Kryński, Adam Antoni. Niedźwiedzki, Władysław. Słownik języka polskiego, t. 5. Warszawa 1909.

Kristeva, Julia, La Révolution du langage poétique. Paris: Seuil, 1974.

Łoś, Jan. Wiersze polskie w ich dziejowym rozwoju. Warszawa: Gebethner & Wolff, 1920.

Małecki, Antoni. Gramatyka języka polskiego szkolna. Lwów, 1906.

Małecki, Antoni. Gramatyka języka polskiego większa. Lwów, 1863.

Masson, David. „Sound-Repetition Terms”. W Poetics. Poetyka, zredagowali Kazimierz Wyka i Donald Davie, t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.

Meschonnic, Henri. Critique du rythme Anthropologie historique du langage. Lagrasse: Verdier, 1982.

Meschonnic, Henri. La Rime et la vie. Lagrasse: Verdier, 1989.

Meschonnic, Henri. Politique du rythme. Politique du sujet. Lagrasse: Verdier, 1995.

Sauter, Parick. „Rythme et corporéité chez Claude Simon”, Poétique, nr 77 (1994).

Sauvanet, Pierre. Le rythme grec, d’Héraclite à Aristote. Paris : Presses universitaires de France, 1999.

Sauvanet, Pierre. Le rythme et la raison, t. 1-2. Paris: Editions Kimé, 2000.

Życzyński, Henryk. Problemy wersyfikacji polskiej, cz. I: Rytm poetycki. Lublin: Dom Książki Polskiej, 1934.

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.