Świadomość wersu

Main Article Content

Agnieszka Waligóra
Kacper Bartczak

Abstrakt

Wywiad dotyczy samoświadomości twórczej oraz jej odniesienia do kategorii wersologicznych. Rozmówcą jest Kacper Bartczak – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, amerykanista, poeta i tłumacz. Rozmowa koncentruje się najpierw na problemie metarefleksyjności badaczy literatury i poetów, by następnie przejść do kwestii szczegółowych; kolejno omówione zostają zagadnienia takie jak konceptualizacja wersu w optyce poetyckiej i badawczej, rola wersu w wierszu organicznym czy przekład wersu. Wypowiedzi stanowią też próbę zarysowania kluczowej dla rozmówcy tradycji pragmatystycznej (James, Dewey, Rorty, Shusterman, Nehamas) i jej roli dla twórczej samoświadomości. Amerykańska linia namysłu teoretycznego jest tu wytyczona w odwołaniu się do poglądów licznych dwudziestowiecznych poetów anglosaskich (Coleridge, Stevens, Williams, Olson, O’Hara, Gizzi, Armantrout).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Waligóra, A., & Bartczak, K. (2021). Świadomość wersu. Forum Poetyki, (25), 142-163. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30606
Dział
Praktyki
Biogramy autorów

Agnieszka Waligóra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Waligóra (ur. 1995) – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej poezji najnowszej i jej kontekstów teoretycznych, filozoficznych i politycznych.

Kacper Bartczak, Uniwersytet Łódzki

Kacper Bartczak – dr hab., prof. UŁ, pracownik Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Kościuszko Foundation Research scholar at Florida Atlantic University (2008) oraz Fulbright Visiting Faculty at Princeton University (2010–2011). Zainteresowania badawcze: współczesna poezja amerykańska i polska, teoria literatury, neopragmatyzm w badaniach literackich. Najważniejsze publikacje: In Search of Communication and Community: the Poetry of John Ashbery (2006), Świat nie scalony (2009).

Referencje

 1. Bartczak, Kacper. „Język jest grą, planszówką bez planszy”. Online: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/jezyk-jest-gra-planszowka-bez-planszy/, dostęp: 20.05.2021.
 2. Bartczak, Kacper. Materia i autokreacja. Dociekania w poetyce wielościowej. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, 2019.
 3. Bartczak, Kacper. Pokarm suweren. Wrocław: Biuro Literackie, 2017.
 4. Bartczak, Kacper. Przenicacy. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Poznaniu, 2013.
 5. Bartczak, Kacper. Świat nie scalony. Wrocław: Biuro Literackie, 2007.
 6. Bartczak, Kacper. Widoki wymazy. Wrocław: Biuro Literackie, 2021.
 7. Bernstein, Charles. „The Pataquerical Imagination: Midrashic Antinomianism and the Promise of Bent Studies”. W Pitch of Poetry. Chicago: University of Chicago Press, 2016: 299-344.
 8. Bukowiec, Paweł. Metronom: o jednostkowości poezji „nazbyt” rytmicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 9. Creeley, Robert. Just in time: poems, 1984-1994. New York: New Directions Pub. Corp., 2001.
 10. Derrida, Jacques. “This Strange Institution Called Literature” (an Interview with Jacques Derrida). W Acts of Literature. Zredagowane przez Derek Attridge, 33-75. London: Routledge, 1992:.
 11. Dziadek, Adam. „Wersologia polska – kontr(o)wersje”, w Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej: wizje i rewizje, 370-390. Zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Danuta Ulicka. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2012.
 12. Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz. Zarys teorii literatury, wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
 13. Grabowski, Artur. Wiersz: forma i sens. Kraków: Universitas, 1999.
 14. James, William. „Co znaczy pragmatyzm”. Przetłumaczone przez Michał Szczubiałka, 65-89. W Pragmatyzm: nowe imię paru starych stylów myślenia. Wstęp Alfred J. Ayer. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998.
 15. James, William. „Jedność i wielość”. Przetłumaczone przez Hanna Buczyńska-Garewicz, 161-174. W Hanna Buczyńska-Garewicz, James. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2011.
 16. James, William. The Principles of Psychology. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1955.
 17. Kałuża, Anna. „Biologiczne i polityczne”, Tygodnik Powszechny, 09.05.2016, online: https://www.tygodnikpowszechny.pl/biologiczne-i-polityczne-33687. Dostęp: 20.05.2021.
 18. Kulawik, Adam. Teoria wiersza. Kraków: Antykwa, 1995.
 19. Nehmas, Alexander. Nietzsche: Life as Literature. Camrbidge, Mass., London: Harvard University Press, 1985.
 20. Nehmas, Alexander. Only a Promise of Happiness: the Place of Beauty in the World of Art. Princeton: Princeton University Press, 2007.
 21. O’Hara, Frank. „Personizm: manifest”. Przetłumaczone przez Piotr Sommer. Literatura na Świecie 7 (1986): 43-49.
 22. Okopień-Sławińska, Aleksandra. „Wiersz awangardowy dwudziestolecia międzywojennego”. Pamiętnik Literacki 56, nr 2 (1965): 425-446.
 23. Olson, Charles. Projective verse. New York: Totem Press, 1959.
 24. Orska, Joanna, „Jak «działa» wiersz? O składni zdania awangardowego”. Forum Poetyki, nr 10 (2019): 110-131. Orska, Joanna, „Jak «działa» wiersz? O składni zdania awangardowego”. Forum Poetyki, nr 10 (2019): 110-131.
 25. Rorty, Richard, Filozofia a zwierciadło natury. Przełożone przez Michał Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2013.
 26. Rorty, Richard Obiektywność, relatywizm i prawda. Przełożone przez Janusz Margański. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999.
 27. Skibski, Krzysztof. Poezja jako literatura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
 28. Sławek, Tadeusz. Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
 29. Urbańska, Dorota. Wiersz wolny: próba charakterystyki systemowej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1995.
 30. Zadura, Bohdan. „John Asbhery i ja. Poezja spójników?”. W Szkice, recenzje, felietony, t. 1: 359-366. Wrocław: Biuro Literackie 2007.