„Podoba mi się ten miszmasz”. Enumeracje Juliana Kornhausera

Main Article Content

Magdalena Piotrowska-Grot

Abstrakt

W artykule analizuję sposób sfunkcjonalizowania enumeracji w poezji Juliana Kornhausera, przyglądając się różnym etapom twórczości poety. Enumeracja spełnia w tej poezji wiele zadań, stanowi swego rodzaju metodę „zalaminowania” elementów rzeczywistości, ale jest przede wszystkim próbą wydobycia rzeczy i wspomnień z przeszłości, retroaktywnego ich odzyskiwania, choć w niepełnej formie. To zdecydowanie rodzaj awangardowego z ducha eksperymentu, prowadzącego do uchwycenia tożsamości podmiotu. Podążając za myślą Umberto Eco czy Michela Foucaulta, którzy (każdy na swój sposób) w swoich pracach odnosili się do nieskończonych możliwości wykorzystania oraz różnych form wyliczenia, warto przyjrzeć się ich zróżnicowanym układom i funkcjom, a przede wszystkim sposobom, w jaki potencjał tego zabiegu wykorzystuje autor Za nas, z nami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piotrowska-Grot, M. (2021). „Podoba mi się ten miszmasz”. Enumeracje Juliana Kornhausera. Forum Poetyki, (26), 48-65. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30847
Dział
Praktyki
Biogram autora

Magdalena Piotrowska-Grot, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Magdalena Piotrowska-Grot (1987) – absolwentka jednolitych studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni. Zajmuje się polską poezją współczesną – poetyckimi przejawami postsekularyzmu, korelacjami poezji i rewolucji, a także żywotnością poetyckiej awangardy w utworach poetyckich przedstawicieli Nowej Fali i ich dialogów z tradycją, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Juliana Kornhausera. Autorka książek: W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia oraz Przemeblowanie (w) wieczności. Wizje zaświatów w polskiej poezji współczesnej, publikowała w „Wielogłosie”, „Śląskich Studiach Polonistycznych”, „FA-arcie”, „Twórczości”, „artPapierze”, redaktorka działu prezentacje w dwutygodniku kulturalnym „artPapier”. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na stanowisku zastępczyni dyrektora Uniwersytetu Otwartego UŚ.

Referencje

 1. Agamben, Giorgio. Profanacje. Przetłumaczone przez Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006.
 2. Baron-Milian, Marta. „Wyliczenie/enumeracja”. W: Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia. Zredagowane przez Zbigniew Kadłubek, Beata Mytych-Forajter. Aleksander Nawarecki. 514–519. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017.
 3. Bieńkowski, Zbigniew. „Rzeczownik”. W: Kultura (Warszawa) 26 (1973): 3.
 4. Bogalecki, Piotr. „Pomarańcza dla Juliana Kornhausera”. W: Teksty Drugie 4 (2019): 48.
 5. Brzękowski, Jan. Wyobraźnia wyzwolona. Szkice i wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.
 6. Bukowiec, Paweł. Metronom. O jednostkowości poezji „nazbyt” rytmicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 7. Cieślak-Sokołowski, Tomasz. „Zapomniany język Kornhausera. Glosy do wiersza Tyle rzeczy niezwykłych”. W: Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera. Zredagowane przez Adrian Gleń. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011.
 8. Czaja, Kamila. (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
 9. Czapliński, Przemysław. „Literatura i nadmiar”. Kultura Współczesna 1 (2013): 121.
 10. Dziadek, Adam. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2014.
 11. Dziadek, Adam. „Rytm i ciało. Henri Meschonnica krytyka rytmu”. W: Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze. Zredagowane przez Marek Bieńczyk, Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 1996.
 12. Dziadek, Adam. Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999.
 13. Eco, Umberto. Szaleństwo katalogowania. Przetłumaczone przez Tomasz Kwiecień. Poznań: Wydawnictwo Rebis, 2009.
 14. Foucault, Michel. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Przetłumaczone przez Tadeusz Komendant, Anna Tatarkiewicz. Gdańska: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2007.
 15. Foucault, Michel. „Sobą pisanie”, W: Powiedziane, napisane Szaleństwo i literatura. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak, 306–307. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2009.
 16. Gleń, Adrian. „Marzenie, które czyni poetą”… Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2013.
 17. Głowiński, Michał. Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Wydawnictwo Universitas: Kraków, 2009.
 18. Grochowski, Maciej. „Wprowadzenie do opisu wyliczenia jako zasady budowy tekstu”. Pamiętnik Literacki 3 (1978): 133.
 19. Gutorow, Jacek. „Języki Kornhausera”. W: Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera. Zredagowane przez Adrian Gleń, 108. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011.
 20. Kornhauser, Julian. „Realizm nienaiwny”. W: Krytyka zebrana. T. II. Zredagowane przez Adrian Gleń, Jakub Kornhauser, 311. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2019.
 21. Kornhauser, Julian. Wiersze zebrane. Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK, 2016.
 22. Markowski, Michał Paweł. „Reprezentacja i ekonomia”. Teksty Drugie 4 (2004): 11–27.
 23. Michałowski, Piotr. „Prywatne kolekcje w depozycie fikcji: Kwiaty polskie Juliana Tuwima”. Teksty Drugie 62, nr 3 (2000): 19.
 24. Nycz, Ryszard. „Poetyka epifanii a modernizm. Od Norwida do Leśmiana”. Teksty Drugie 4 (1996): 21.
 25. Pawelec, Dariusz. „Pokolenie 68. Wybrane zagadnienia języka artystycznego”. W: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku. Zredagowane przez Krzysztof Krasuski, 125. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.
 26. Pawelec, Dariusz. Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 27. Pawelec, Dariusz. Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992.
 28. Przyboś, Julian. „Sens poetycki”. W: Sens poetycki, tom 1, 50. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1967.
 29. Ruwet, Nicolas. „Synekdochy i metonimie”. Przetłumaczone przez Aleksander Wit Labuda. Pamiętnik Literacki 68 (1977): 265.
 30. Sendyka, Roma. „Lista”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2014): 112.
 31. Slany, Katarzyna. „Karnawalizacja grozy w folklorze dziecięcym”. Literatura Ludowa 1 (2017): 3–19.
 32. Tokarz, Bożena. Poetyka Nowej Fali, 83. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990.
 33. Tuwim, Julian. Bal w operze. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2006.
 34. Węgrzyniak, Anna. Ja głosów świata imitator. Studia o poezji Juliana Tuwima. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.