Okno McLuhana. Mem internetowy
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

mem
poetyka przekazów audiowizualnych
genologia
parodia
komunikacja
adresat wirtualny
kultura komunikowania
śmiech
katharsis
media społecznościowe

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2021). Okno McLuhana. Mem internetowy. Forum Poetyki, (26), 100–109. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30850

Abstrakt

Interdscyplinarne studium analityczne poświęcone kluczowym zagadnieniom poetyki memu internetowego, jednego z najpopularniejszych gatunków współczesnej ikonosfery i audiosfery.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30850
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Gackowski, Tomasz, Karolina Brylska, Mateusz Patera. Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017.

Hendrykowski, Marek. „Catharsis, Cinema and Contemporary Man”. Images. International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 1-2, 2003.

Hendrykowski, Marek. News. Antropologia – poetyka – kultura. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Hopfinger, Maryla. Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1997.

Keyes, Richard. Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu. Przeł. Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Libura, Agnieszka. Amalgamaty kognitywne w sztuce. Kraków: Universitas, 2007.

Memy polskie@memypolskie.pl, dostęp 11.12.2017.

Niekrewicz, Agnieszka Anna. Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2016.

Otto, Wojciech. „News jako mem (na przykładzie fanpage’u Sztuczne Fiołki)”. Przegląd Humanistyczny 1 (2016), 87–100.

Sarbiewski, Maciej Kazimierz. „De acuto et arguto. O poincie i dowcipie”. Przeł. Stanisław Skimina. W tegoż: Wykłady poetyki (Praecepta poetica). Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1958.

Walkiewicz, Adam. „Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej”. Tekst z Ulicy. Zeszyt memetyczny 14 (2012), 49–69.

Żytkowiak, Marcin. Definicja memu. W: Memy polskie@memypolskie.pl.