Okno McLuhana. Mem internetowy

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

Interdscyplinarne studium analityczne poświęcone kluczowym zagadnieniom poetyki memu internetowego, jednego z najpopularniejszych gatunków współczesnej ikonosfery i audiosfery.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2021). Okno McLuhana. Mem internetowy. Forum Poetyki, (26), 100-109. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30850
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Marek Hendrykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Hendrykowski (1948) – filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu, autor artykułów i książek, ostatnio: Semiotyka twarzy (2017), Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka (2017), Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019). Założyciel i redaktor senior czasopisma „Images. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Pracuje w Ośrodku Badań nad Komunikowaniem im. McLuhana, UAM w Poznaniu.

Referencje

 1. Gackowski, Tomasz, Karolina Brylska, Mateusz Patera. Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017.
 2. Hendrykowski, Marek. „Catharsis, Cinema and Contemporary Man”. Images. International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 1-2, 2003.
 3. Hendrykowski, Marek. News. Antropologia – poetyka – kultura. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
 4. Hopfinger, Maryla. Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1997.
 5. Keyes, Richard. Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu. Przeł. Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 6. Libura, Agnieszka. Amalgamaty kognitywne w sztuce. Kraków: Universitas, 2007.
 7. Memy polskie@memypolskie.pl, dostęp 11.12.2017.
 8. Niekrewicz, Agnieszka Anna. Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2016.
 9. Otto, Wojciech. „News jako mem (na przykładzie fanpage’u Sztuczne Fiołki)”. Przegląd Humanistyczny 1 (2016), 87–100.
 10. Sarbiewski, Maciej Kazimierz. „De acuto et arguto. O poincie i dowcipie”. Przeł. Stanisław Skimina. W tegoż: Wykłady poetyki (Praecepta poetica). Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1958.
 11. Walkiewicz, Adam. „Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej”. Tekst z Ulicy. Zeszyt memetyczny 14 (2012), 49–69.
 12. Żytkowiak, Marcin. Definicja memu. W: Memy polskie@memypolskie.pl.