Poetka w świetle językoznawstwa
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

poetyka
wiersz wolny
przestrzenność tekstu
ikoniczność
analogia

Jak cytować

Skibski, K. (2021). Poetka w świetle językoznawstwa. Forum Poetyki, (26), 124–133. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30852

Abstrakt

Artykuł jest swoistą recenzją, w której rozpatruje się specyfikę spojrzenia na językoznawstwo współczesne w odniesieniu do poezji. Elżbieta Tabakowska – wybitna lingwistka – rozważa w książce kilka ważnych problemów związanych z gramatyką poetycką. Przykładami analizowanymi (i dołączanymi do samodzielnych analiz) są wiersze autorki, co pozwala na rozważanie w niniejszym szkicu różnicy między książką poetycką opatrzoną komentarzem językoznawczym, a monografią językoznawczą (o walorach popularyzatorskich) inkrustowaną doskonale zharmonizowanymi wierszami. Okazuje się jednak, że to rozróżnienie jest zbyt proste, co dowodzi wyjątkowości omawianej książki.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30852
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Jakobson, Roman. „Poetyka w świetle językoznawstwa”. Pamiętnik Literacki 51/2 (1960): 431–473.

Winkin, Yves. Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przełożyła Agnieszka Karpowicz, wstępem opatrzył Wojciech Józef Burszta, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.