W sieci metafor

Main Article Content

Marek Kaźmierczak

Abstrakt

Recenzja monografii Miłosza Babeckiego zatytułowanej Metaforyka polskich gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2020, ss. 340) zawiera uwagi pozytywne na temat teoretycznych podstaw dzieła, a także na temat ciekawych interpretacji. Autor recenzji zauważa, że Miłosz Babecki mógł poświęcić więcej miejsca w swej monografii na aspekty sieciowe istotne w przypadku funkcjonowania gier przeglądarkowych (i nie tylko). W konkluzji autor recenzji rekomenduje czytelnikom lekturę monografii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaźmierczak, M. (2021). W sieci metafor. Forum Poetyki, (26), 148-155. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30854
Dział
Krytyki
Biogram autora

Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Kaźmierczak – zatrudniony w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych WFPiK UAM. Jest nieortodoksyjnym semiotykiem. Prowadzi badania w obszarze komparatystyki transmedialnej, ekokrytycyzmu w kulturze audiowizualnej oraz relacji między myśleniem potocznym i kulturą popularną. Publikował w następujących czasopismach: „Images”, „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki”, „Przestrzenie Teorii”, „Przegląd Humanistyczny”, „Politeja”, „The Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”.

Referencje

  1. Babecki, Miłosz. Metaforyka polskich gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2020.
  2. Barabási, Albert-László. Linked. The New Science of Networks, Cambridge: Perseus Books Group, 2002.
  3. Geertz, Clifford. Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
  4. Keen, Andrew. Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
  5. Lovink, Geert. Dark Fiber. Tracking Critical Internet Culture. Cambridge: MIT Press, 2002.
  6. Lovink, Geert. Uncanny Networks: Dialogues with the Virtual Intelligentsia. Cambridge: MIT Press, 2002.
  7. Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. Dostęp 18.07.2021. https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
  8. Turkle, Sherry. Life on the screen. Identity in the Age of the Internet. London: Weidenfeld & Nicholson, 1996.
  9. Turkle, Sherry. The Second Self. Computers and the Human Spirit. Cambridge: MIT Press, 2005.
  10. Watts, Duncan J. Six Degrees. The Science of a Connected Age. New York: Norton 2003.