W sieci metafor
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Internet
gra przeglądarkowa
komunikacja
teoria
metodologia

Jak cytować

Kaźmierczak, M. (2021). W sieci metafor. Forum Poetyki, (26), 148–155. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30854

Abstrakt

Recenzja monografii Miłosza Babeckiego zatytułowanej Metaforyka polskich gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2020, ss. 340) zawiera uwagi pozytywne na temat teoretycznych podstaw dzieła, a także na temat ciekawych interpretacji. Autor recenzji zauważa, że Miłosz Babecki mógł poświęcić więcej miejsca w swej monografii na aspekty sieciowe istotne w przypadku funkcjonowania gier przeglądarkowych (i nie tylko). W konkluzji autor recenzji rekomenduje czytelnikom lekturę monografii.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30854
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Babecki, Miłosz. Metaforyka polskich gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2020.

Barabási, Albert-László. Linked. The New Science of Networks, Cambridge: Perseus Books Group, 2002.

Geertz, Clifford. Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Keen, Andrew. Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.

Lovink, Geert. Dark Fiber. Tracking Critical Internet Culture. Cambridge: MIT Press, 2002.

Lovink, Geert. Uncanny Networks: Dialogues with the Virtual Intelligentsia. Cambridge: MIT Press, 2002.

Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. Dostęp 18.07.2021. https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

Turkle, Sherry. Life on the screen. Identity in the Age of the Internet. London: Weidenfeld & Nicholson, 1996.

Turkle, Sherry. The Second Self. Computers and the Human Spirit. Cambridge: MIT Press, 2005.

Watts, Duncan J. Six Degrees. The Science of a Connected Age. New York: Norton 2003.