Wyniki aplikacji metody składanek materiałów krzemiennych ze stanowiska Żuławka 13, gm. Wyrzysk, pow. pilski

Main Article Content

Maciej Kaczor

Abstrakt

The article presents the results of the analysis of Świderian culture materials from Żuławka, site 13, com. Wyrzysk, with the refitting method applied. The refitting blocks have been analysed twice, from different points of view. The first study, in 2003, concentrated on spatial relations between areas of activities, while the second analysed technological aspects. The article aims to present unpublished results of the study.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczor, M. (2018). Wyniki aplikacji metody składanek materiałów krzemiennych ze stanowiska Żuławka 13, gm. Wyrzysk, pow. pilski. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 49-69. https://doi.org/10.14746/fpp.2017.22.03
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Andouze F. 1987 Des modeles et des faits. Les modeles de A. Leroi-Gourhan et de L. Binford confrontés aux résultats récents. Bulletin de la Societé Préhistorique Francaise, 84(10–12), s. 343–352.
 2. Cichocki W. 2003 Relacje przestrzenne między obszarami aktywności osadniczej w schyłkowym paleolicie na stanowisku Żuławka nr 13 [praca magisterska, Instytut Prahistorii UAM, Poznań].
 3. Dmochowski P. 2005 Dotychczasowe wyniki badań wykopaliskowych wielofazowego obozowiska z epoki kamienia w Żuławce, stan. 13, woj. wielkopolskie. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 7, s. 127–151.
 4. Dziewanowski M. 2006 Flint assemblage Dręstwo 37. A preliminary analysis of predetermined Swiderian debitage. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz (red.), The Stone: Technique and Technology (s. 149–166). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie.
 5. Fiedorczuk J. 1992 Późnopaleolityczne zespoły krzemienne ze stanowiska Rydno IV 57 w świetle metody składanek. Przegląd Archeologiczny, 39, s. 13–65.
 6. Fiedorczuk J. 2006 Final Paleolithic Camp Organization as a Seen from the Perspective of Lithic Artifacts Refitting. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 7. Fiedorczuk J. 2014 Masovian Camp Organization in Cut I as Seen From the Perspective of Lithic Artifacts Refitting. W: R. Schild (red.), Całowanie. A Final Paleolithic and Early Mesolithic Site on an Island in the Ancient Vistula Channel (s. 291–333). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 8. Grużdź W., Pyżewicz K., Migal W., Przeździecki M. 2012 Multi-aspect analysis of flint material from Suchodółka, site 3, the Świętokrzyskie Voivodeship. Światowit, 9(50), s. 245–258.
 9. Kaczor M. 2015 Analiza schyłkowopaleolitycznych materiałów krzemiennych ze stanowiska Lubrza 10, woj. lubuskie [praca licencjacka, Instytut Prahistorii UAM, Poznań].
 10. Kaczor M. 2017 Technologia krzemieniarstwa społeczności młodszego dryasu w dorzeczu Warty w świetle metody składanek [praca magisterska, Instytut Archeologii UAM, Poznań].
 11. Migal W. 2007 About preferential points in Final Paleolithic. W: M. Kobusiewicz, J. Kabaciński (red.), Studies in the Final Paleolithic Settlement of Great European Plain (s. 185–200). Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 12. Przeździecki M. 2014 Krzemieniarstwo schyłkowopaleolitycznej kultury wołkuszańskiej w świetle analizy materiałów ze stanowiska 3 w Wołkuszu, gm. Lipsk n/Biebrzą, pow. augustowski, woj. podlaskie. Warszawa: Instytut Archeologii UW.
 13. Rakoca A. 2013 Schyłkowopaleolityczne i wczesnomezolityczne materiały krzemienne ze stanowiska Kijewo 6, woj. wielkopolskie. Próba szczegółowej interpretacji chronologicznej na podstawie technologii materiałów krzemiennych ze stanowiska wielokulturowego [praca licencjacka, Instytut Prahistorii UAM, Poznań].
 14. Rakoca A. 2015 Nakopalniana pracownia krzemieniarska ze stanowiska Kłodawa 3, woj. lubuskie. Wydobywanie, selekcja, obróbka i dystrybucja narzutowego surowca krzemiennego [praca magisterska, Instytut Prahistorii UAM, Poznań].
 15. Szymczak K. 2000 Late Glacial in Poland – Culture Differentiation. W: P. Bodu, M. Christensen and B. Valentin (red.), L’Europe centrale et septentrionale au Tardiglaciaire: confrontation des modèles régionaux de peuplement: actes de la Table-ronde international de Nemours, 14, 15, 16 mai 1997 (Nemours, 1997) (T. 7, s. 273–286). Nemours, APRAIF (Mémoires du Musée de Préhistoire d’Ile-de-France).
 16. Tomaszewski J. 1986 Metoda składanek wytworów kamiennych i jej walory poznawcze. Archeologia Polski, 31(2), s. 237–277.