Archeologia, dziedzictwo archeologiczne i ich społeczne znaczenie w oczach współczesnych Polaków

Main Article Content

Kornelia Kajda
Michał Pawleta
Arkadiusz Marciniak

Abstrakt

The article explores the issues connected to the social role of archaeology and its meaning among the public. In the paper we analyze the European survey conducted by Harris Interactive in 9 European countries (Poland, Greece, Italy, France, Sweden, UK, Holland, Germany, Spain) with a special account on its results in Poland. The results of the survey present that archaeology is a scientific discipline of special interest among Poles and that they appreciate and need a contact and cooperation with archaeologists which would enable society to understand more the importance of our own past.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kajda, K., Pawleta, M., & Marciniak, A. (2018). Archeologia, dziedzictwo archeologiczne i ich społeczne znaczenie w oczach współczesnych Polaków. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 71-84. https://doi.org/10.14746/fpp.2017.22.04
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Chowaniec R. 2010 Dziedzictwo archeologiczne w Polsce: formy edukacji i popularyzacji. Warszawa: Instytut Archeologii UW.
 2. Chowaniec R., Więckowski W. (red.) 2012 Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization. Oxford: BAR.
 3. Czopek S., Górki J. (red.) 2016 Między nauką a popularyzacją: muzea i parki archeologiczne. Kraków: Universitas.
 4. Domańska E. 2006 O potrzebie przeszłości. W: D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.), Komu potrzebna jest przeszłość? (s. 72–83). Poznań: KNSA, Instytut Prahistorii UAM.
 5. Czerniak L. 2011 Dla kogo są wykopaliska? Profesjonaliści i społeczeństwo. W: A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta (red.), Współczesne oblicza przeszłości (s. 177–186). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 6. Deskur K. 2009 Idea public archaeology – edukacja archeologiczna i popularyzacja archeologii. Fontes Archaeologici Posnanienses, 45, s. 283–292.
 7. González-Ruibal A. 2013 Reclaiming Archaeology. W: A. González-Ruibal (red.), Reclaiming Archaeology. Beyond the Tropes of Modernity (s. 1–29). London: Routledge.
 8. Hamilakis Y. 2017 Archaeologies of Forced and Undocumented Migration. Journal of Contemporary Archaeology, 3(2), s. 121–139.
 9. Harrison R., Schofield J. 2010 After Modernity. Archaeological Approaches to the Contemporary Past. New York: Oxford University Press.
 10. Kajda K., Kostyrko M. 2016 Contemporary Dimension of Heritage Promotion – Towards Socially Engaged Archaeology. Sprawozdania Archeologiczne, 68, s. 9–24.
 11. Kajda K., Marx A., Pawleta M. i in. 2017 Archaeology, Heritage and Social Value. The Public Perspectives on European Archaeology. European Journal of Archaeology, 21(1), s. 1–22.
 12. Kobyliński Z., Paczuska A. 2007 Poglądy młodzieży liceów warszawskich na temat zabytków: czy teorie konserwatorskie są zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Ochrona Zabytków, 2, s. 81–92.
 13. Kowalewski J. 2007 O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii. W: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (s. 109–129). Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 14. Kot M. 2015 Badanie: dziedzictwo archeologiczne należy do… urzędników i naukowców. Pobrano z: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C404320%2Cbadanie-dziedzictwo-archeologiczne-nalezy-do-urzednikow-i-naukowcow.html [dostęp: 1.12.2017].
 15. Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P. 2013 Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 16. Kubiatowski Z. 2015 Wiedza studentów archeologii z zakresu promocji i wykorzystania archeologii do rozwoju społecznego i gospodarczego. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 34, s. 231–240.
 17. Moshenska G. 2015 Curated Ruins and the Endurance of Conflict Heritage. Conservation and Management of Archaeological Sites, 17(1), s. 77–90.
 18. Pawleta M. 2016 Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 19. Tabaczyński S. 1997 Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce i jej konteksty. Przegląd problemów. W: Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego. Materiały z Konferencji Ogólnopolskiej, Poznań 17 kwietnia 1997 r. (s. 26–30). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 20. Zalewska A. 2013 Relevant and Applied Archaeology. The Material Remains of the First World War: Between „Foundational” and „Biographical” Memory, Between „Black Archaeology and „Conflict Archaeology”. Sprawozdania Archeologiczne, 65, s. 9–50.