Technologia krzemieniarska w perspektywie filozofii techniki

Main Article Content

Jakub Mugaj

Abstrakt

The paper present non-instrumentalist view of technology derived by the work of M. Heidegger, G. Agamben and H. Arendt. This non-utilitarian aspect of technology is used to explain the social meaning of flint working in prehistory. The changes of flint technology related with so-called ‘tool technological revolution’ observed in Neolithic indicate radical shift in social significance of technology. During this period the dichotomous division of work and labor (described by H. Arendt) appear.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mugaj, J. (2018). Technologia krzemieniarska w perspektywie filozofii techniki. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 143-155. https://doi.org/10.14746/fpp.2017.22.07
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Agamben G. 1999 The Man Without Content. Stanford: Stanford University Press.
 2. Apel J. 2001 Daggers, Knowledge & Power: The Social Aspects of Flint-dagger Technology in Scandinavia 2350–1500 Cal BC. Uppsala: Uppsala University.
 3. Arendt H. 2010 Kondycja ludzka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 4. Barański J. 2008 Antropologia techniki. Kultura Współczesna, 3, s. 22–42.
 5. Dobres M. A. 2000 Technology and social agency. Outlining a Practice Framework for Archaeology. Oxford: Wiley-Blackwell.
 6. Dusek V. 2011 Wprowadzenie do filozofii techniki. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 7. Heidegger M. 1974 Budować, mieszkać, myśleć. Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 6, s. 137–152.
 8. Heidegger M. 1994 Bycie i czas. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Heidegger M. 2002a Pytanie o technikę. W: M. Heidegger (red.), Technika i zwrot. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suczyński.
 10. Heidegger M. 2002b Zwrot. W: M. Heidegger (red.), Technika i zwrot. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suczyński.
 11. Hoły-Łuczaj M. 2013 Heideggerowski Zwrot: jedność bycia i nieantropocentryczna filozofia człowieka. Acta Universitatis Lodziensis Folia Philosophica, 26, s. 95–112.
 12. Kabaciński J. 2010 Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego. Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.
 13. Kabaciński J. 2017 Wytwórczość krzemieniarska w Szczepidle gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, stan. 17. W: P. Makarowicz (red.), Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą (s. 451–470). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 14. Kogge W. 2010 Heidegger, Dreyfus i pytanie o etykę tego, co techniczne. Fenomenologia, 8, s. 81–91.
 15. Kopacz J. 2012 Koncepcja krzemieniarstwa schyłkowego na przykładzie eneolitu Moraw. Przegląd Archeologiczny, 60, s. 25–47.
 16. Kopacz J., Valde-Nowak P. 1987 Episznurowy przykarpacki krąg kulturowy w świetle materiałów krzemiennych. Archeologia Polski, 31, s. 55–92.
 17. Lech J. 1982/1983 Flint work of the early farmers. Production trends in Central European chipping industries from 4500–1200 b.c. An outline. Acta Archaeologica Carpathica, 22, s. 5–63.
 18. Maliński J. 2016 Technika jako zjawisko historyczne w myśli Karola Marksa, Edmunda Husserla i Martina Heideggera. Filo-Sofija, 32, s. 163–176.
 19. Marks K. 1951 Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej (T. 1). Warszawa: Książka i Wiedza.
 20. Masojć M. 2014 Krzemieniarstwo stref rytualnych południowej Skandynawii. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 21. Mills C. 2010 Estetyka i fetyszyzm towarowy. W: K. Szadkowski, P. Mościcki (red.), Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej (s. 328–343). Warszawa: Krytyka Polityczna.
 22. Mościcki P. 2012 Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 23. Olsen B. 2013 W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 24. Pfaffenberg B. 1992 Social Anthropology of Technology. Annual Review of Anthropology, 21, s. 491–516.
 25. Połtowicz-Bobak M. 2013 Wschodnia prowincja magdalenienu. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 26. Schild R., Królik H., Mościbrodzka J. 1977 Kopalnia krzemienia czekoladowego z przełomu neolitu i epoki brązu w Polanach Koloniach. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 27. Van Gijn A. 2010 Flint in Focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age. Leiden: Sidestone Press.
 28. Wąs M. 2005 Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 29. Wolski D. 2013 Early Bronze Age flint materials from Lesser Poland – their research problems and suggestions for their interpretation. Sprawozdania Archeologiczne, 65, s. 145–193.