Manowce polskiej egiptologii XIX wieku. Jerzego Ręczyńskiego „przekład” tekstu kamienia z Rosetty
PDF

Jak cytować

Kaczmarek, H. (2018). Manowce polskiej egiptologii XIX wieku. Jerzego Ręczyńskiego „przekład” tekstu kamienia z Rosetty. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 297–311. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.12

Abstrakt

The paper is one of a number of publications devoted to perception of the history of ancient Egyptian civilization in Poland by the end of the 19th century. It presents Jerzy Ręczyński’s (1905-1899) ‘attempts’ to study Egyptian inscriptions (the Rosetta Stone), results of which have to be absolutely rejected according to contemporary research standards.

https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.12
PDF

Bibliografia

Beckerath J.V. 1997 Chronologie des pharaonischen Agypten. Die Zeitbestimmung der agyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Mainz.

Bielecki R. 1998 Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. III, Warszawa.

Champollion-Figeac J.J. 1839 Egypte ancienne. L ’Univers. Histoire et description de tous le speuples, Paris.

Gardiner A. 1969 Egyptian Grammar being an Itroduction to the Study o f Hieroglyphs, Oxford.

Hass L. 1999 Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny, Warszawa.

Hoch J.E. 1994 Semitic Words in Egyptian Texts o f the New Kingdom and Third Intermediate Period, Princeton, New Jersey.

Lepsius C.R. 1859 Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeiclinungen der von Seiner Majestat dem Konige von Preussen Friedrich Wilhelm IV. nach diesen Landem gesendeten und inden Jahren 1842-1845 ausgefiihrten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestat (hrsg. und erlautert von C.R. Lepsius), Abtt. 3, Bd. VII, Berlin.

Orłowski B. 1988 Ręczyński Jerzy, (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. XXXI, s. 243-245.

Solé R. 2001 Uczeni Bonapartego, Warszawa.

Śliwa J. 1996 „Ostatni czwartak" contra Champollion. J. Ręczyńskiego próba „odczytania" kamienia z Rosetty (1880-1882), (w:) Studia Classica et Byzantina Alexandro Krawczuk oblata, Kraków, s. 226-236.

Tyrowicz M. 1964 Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik bibliograficzny. Warszawa.

Uruski S. 1931 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XV, Warszawa.

Ziółek J. 2000 Nie znane losy uczestników powstań narodowych 1830-1831, 1848, 1863-1864, Lublin.