Tom 10 (2003)

Studia i materiały

Andrzej Kowalski P.
7-20
Rola dziegciu i kory w zdobnictwie naczyń neolitycznych. Lingwistyczny przyczynek do prahistorii estetyki
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.01
PDF
Seweryn Rzepecki
21-45
Środkowoneolityczne znaleziska talerzy z Niżu Polski
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.02
PDF
Viktor I. Klochko, Vjacheslav I. Manichev, Galina S. Kompanec, Miron S. Kovalchuk
47-77
Wychodnie rud miedzi na terenie ukrainy zachodniej jako baza surowcowa metalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypolskiej
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.03
PDF
Józef Łoś, Przemysław Makarowicz
79-89
Materiały ze zniszczonych grobów kultury iwieńskiej z terenu Kujaw i Pałuk
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.04
PDF
Maciej Kaczmarek
91-129
Ze studiów nad początkami kultury łużyckiej w zachodniej Wielkopolsce
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.05
PDF
Andrzej Michałowski
131-156
Romanen und Bajuwaren im Inntal
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.06
PDF
Andrzej Michałowski
157-176
„Miejsce cieniem kryte” w domu nr 4 z Kościelisk, pow. Olesno, woj. Opolskie (próba rekonstrukcji) - problem budownictwa podcieniowego w kulturze przeworskiej
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.07
PDF
Anna Bitner-Wróblewska
177-241
W poszukiwaniu wspólnego czasu. Ziemie bałtyjskie a Skandynawia we wczesnym okresie wędrówek ludów
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.08
Andrzej Sikorski
243-254
Analiza odcisków tkanin na IX-XI-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. 1
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.09
PDF
Michał Kara, Maciej Przybył
255-268
Wczesnośredniowieczne grodzisko wklęsłe w Bninie koło Poznania w świetle dotychczasowych ustaleń dendrochronologicznych
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.10
PDF
Jerzy Fogel, Andrzej Sikorski, Jarosław Jasiewicz, Alina Łosińska
269-296
„Nowy” gródek późnośredniowieczny w rejonie jezior bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie)
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.11
PDF
Hieronim Kaczmarek
297-311
Manowce polskiej egiptologii XIX wieku. Jerzego Ręczyńskiego „przekład” tekstu kamienia z Rosetty
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.12
PDF
Katarzyna Grala
313-328
Antyczne kamieniołomy Proconnesos. Zarys problematyki
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.13
PDF