"Archeologia - paradygmat - pamięć". Sprawozdanie z sesji poświęconej 10. rocznicy śmierci Profesora dra hab. Jana Żaka (Poznań - 22 marca 2000 r .)
PDF

Jak cytować

Minta-Tworzowska, D. (2018). "Archeologia - paradygmat - pamięć". Sprawozdanie z sesji poświęconej 10. rocznicy śmierci Profesora dra hab. Jana Żaka (Poznań - 22 marca 2000 r .). Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 383–394. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.23
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.23
PDF