"Archeologia - paradygmat - pamięć". Sprawozdanie z sesji poświęconej 10. rocznicy śmierci Profesora dra hab. Jana Żaka (Poznań - 22 marca 2000 r .)

Main Article Content

Danuta Minta-Tworzowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Minta-Tworzowska, D. (2018). "Archeologia - paradygmat - pamięć". Sprawozdanie z sesji poświęconej 10. rocznicy śmierci Profesora dra hab. Jana Żaka (Poznań - 22 marca 2000 r .). Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 383-394. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.23
Dział
Kronika