Międzynarodowe sympozjum „ Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przetniany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC", Brześć, Republika Białoruś, 28-31 maja 2000 r.
PDF

Jak cytować

Czebreszuk, J. (2018). Międzynarodowe sympozjum „ Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przetniany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC", Brześć, Republika Białoruś, 28-31 maja 2000 r. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 369–373. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.21
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.21
PDF