Heiner Schwarzberg, Bemerkungen zu 50Jahren archaologischer Stadtkernforschung in Magdeburg, Archaologische Beitràge, Bd. 1, Halle an der Saale 1998, ss. 100

Main Article Content

Andrzej Michałowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michałowski, A. (2018). Heiner Schwarzberg, Bemerkungen zu 50Jahren archaologischer Stadtkernforschung in Magdeburg, Archaologische Beitràge, Bd. 1, Halle an der Saale 1998, ss. 100. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 339-341. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.16
Dział
RECENZJE

Bibliografia

  1. Bogucka M., Samsonowicz H. 1986 Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
  2. Leciejewicz L. 1989 Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
  3. Mrusek H.-J. 1956 Zur stadtebaulichen Entwicklung Magdeburgs im hohen Mittelalter. „Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg” Bd. 5, Heft 6, s. 1219-1314.
  4. Wyrozumski J. 1999 Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek - 1370). Wielka historia Polski, t. 2, Kraków.