Tom 12 (2004)

Studia i materiały

Jerzy Fogel
7-45
Hrabianki Szembekówny - pionierki archeologii wielkopolskiej z przełomu XIX i XX wieku
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.01
PDF
Igor Jazepienko, Bartosz Jóźwiak
47-64
Chronologia późnych faz kultury dniepro-donieckiej na Białorusi w świetle najnowszych oznaczeń radiowęglowych ze stanowiska Prorva 2, rejon rogaczowski
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.02
PDF
Andrzej Krzyszowski
65-79
Wczesnoneolityczne figurki antropomorficzne na przykładzie nowego znaleziska z Lipnicy w województwie wielkopolskim
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.03
PDF
Dorota Kozłowska
81-130
Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu: Szczecin-Płonia (Buchholz, Kreis Greifenhagen), stanowisko 2
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.04
PDF
Tadeusz Galiński
131-146
Materiały krzemienne ze Szczecina-Płoni, stanowisko 2
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.05
PDF
Aleksandra Cofta-Broniewska
147-199
Miejsca obrzędowe ludności kultury łużyckiej i kultury przeworskiej na Kujawach. Część I. Przegląd źródeł
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.06
PDF
Torsten Riese
201-249
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Leipzig, Germany
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.07
PDF (Deutsch)
Artur Dębski
251-264
Tajemniczy brat Jakub - czternastowieczny lektor dominikański (przyczynek do studiów nad średniowieczną sfragistyką i monastycyzmem)
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.08
PDF
Julia Ruminiecka, Andrzej Sikorski, Julia Wenzel
265-281
Ceramika grafitowa z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.09
PDF
Hieronim Kaczmarek
283-297
Manowce polskiej egiptologii XIX wieku. II. Szczęsny Morawski i jego „studia” nad starożytnym Egiptem
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.10
PDF
Jerzy Hatłas
299-310
Kwestia bogatych pochówków kobiecych w antycznej Tracji
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.11
PDF