Wczesnoceramiczny kompleks jelszański w międzyrzeczu Wołgi i Uralu. Aspekt chronologiczny
PDF

Jak cytować

Reszel, M. (2018). Wczesnoceramiczny kompleks jelszański w międzyrzeczu Wołgi i Uralu. Aspekt chronologiczny. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 35–45. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.02

Abstrakt

As a result of the last decade comprehensive studies on the chronology of the Yelshanian Culture, some spectacular results of radiocarbon dates were achieved. According to these data, the beginnings of ceramic cultures („Neolithic”1) of the Mid-Volga Region have been dated back to the second half of the 8th millennium BC.
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.02
PDF

Bibliografia

Bobrinski А.А., Vasileva I. N. 1998 О nekotorych osobennostiach syria v istorii goncharstva, (w:) Problemy drevnei istorii Severnogo Prikaspia, Samara, s. 179–192.

Bronk Ramsey C. 2007 Deposition Models for Chronological Records, „Quaternary Science Reviews” (wydanie specjalne, w druku).

Józwiak B. 2003 Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiegona Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły, Poznań.

Kovaleva V.Т. 1989 Neolit Srednego Zauralya, Sverdlovsk.

Kovaleva V.Т., Zyryanova S. Yu. 2001 Neoliticheskie kultury Srednego Zauralya: genezis, sootnoshenie, vzaimodeistvie, (w:) Problemy izuchenia neolita Zapadnoi Sibiri, Tiumen’, s. 46–56.

Kovalyukh N., Skripkin V. 2007 Radiouglerodnoye datirovanie archeologicheskoi keramiki zidkostnym scintillacionnym metodom, (w:) Radiouglerod v archeologicheskich i paleoekologicheskich issledovaniach, Sankt-Peterburg, s. 120–126.

Kozin Е. V. 2000 Chronologia pamiatnikov neolita Severnogo Prikaspia, (w:) Chronologia neolita Vostochnoi Evropy, Sankt-Peterburg, s. 31–33.

Lavrushin Yu. А., Spiridonova Е. А. 1990 Zakliuchenie po rezultatam geologicheskogo i palinologicheskogo izuchenia stoyanok Lebyazhinka IV i Chekalino IV v Samarskoi oblasti, Archiwum laboratorium archeologicznego SamGPU, Samara.

Lavrushin Yu. А., Spiridonova Е. А. 1995 Rezultaty paleomorfologicheskich issledovaniy na stoyankach neolita-bronzy v basseyne r. Samary, (aneks w:) N.L. Morgunova Neolit i eneolit yuga lesostepi volgo-uralskogo mezhdurechia, Orenburg, s. 177–199.

Mamonov А. Е. 2000а Ranni neolit. Elshanskaya kultura, (w:) Istoria Samarskogo Povolzhia. S drevneishich vremen do nashich dnei. Kamenny vek, Samara, s. 141–176.

Mamonov А. Е. 2000b Chronologicheski aspekt izuchenia elshanskoi kultury, (w:) Chronologia neolita Vostochnoi Evropy, Sankt-Peterburg, s. 50–52.

Mamonov А. Е. 2002 Novye materialy Ilinskoi stoyanki v Samarskoi oblasti, „Istoriko-archelogicheskie izyskania”, t. 5, s. 148–162.

Matiushin G. N. 1980 Dinamika gidroseti basseyna Kaspia po archeologicheskich dannym i ee vzaimosvyaz’, (w:) Kolebania uvlazhennosti Aralo-Kaspiyskogo regiona v golocene, Moskva, s. 133–142.

Matiushin G. N. 1996 Neolit Yuzhnogo Urala, Moskva.

Morgunova N. L. 1995 Neolit i eneolit yuga lesostepi volgo-uralskogo mezhdurechia, Orenburg.

Morgunova N. L. 2000 K probleme chronologii volgo-uralskoi kultury, (w:) Chronologia neolita Vostochnoi Evropy, Sankt-Peterburg, s. 55–56.

Morgunova N. L. 2004 K probleme opredelenia kulturnoi prinadlezhnosti i chronologii neoliticheskich pamiatnikov Samarskogo Povolzhia i Yuzhnogo Priuralya, (w:) Problemy chronologii i etnokulturnych vzaimodeistvi v neolite Evrazii, Sankt-Petersburg, s. 214–226.

Reszel M. 2006 Geneza neolitu w strefie lasostepu międzyrzecza Wołgi i Uralu, Poznań (maszynopis pracy magisterskiej).

Reszel M. 2007 Interkulturowe procesy neolityzacji na obszarze międzyrzecza Wołgi i Dniepru, Poznań (maszynopis pracy magisterskiej).

Reszel M. 2008 K probleme proischozhdenia neolita v lesostepnom Volgo-Uralye, (w:) Novy vek: istoria glazami molodych, t. 5, s. 115–121, Saratov http://www.sgu.ru/files/nodes/42700/12_MatcheyR.pdf oraz http://shapkino.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=793&Itemid=261.

Timofeev V.I., Zaytseva G. I. 2004 K probleme datirovki nachala neolita v Vostochnoi Evrope, (w:) Problemy chronologii i etnokulturnych vzaimodeistvi v neolite Evrazii, Sankt-Peterburg, s. 38–55.

Vasilev I. B., Penin G. G. 1977 Elshanskie stoyanki na reke Samare v Orenburgskoi oblasti, „Neolit i bronzovy vek Povolzhia i Priuralya”, t. 220, s. 3–22.

Vasilev I. B., Vybornov А. А. 1988 Neolit Povolzhia. Step i lesostep, Кuybyshev.

Yudin А. I. 2004 Varfolomeevskaya stoyanka i neolit stepnogo Povolzhia, Saratov.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.