Andrzej Rozwadowski, Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej, Poznań 2009

Main Article Content

Karolina Harat

Abstrakt

The review of A. Rozwadowski’s „Images from the Past: Hermeneutics of the Rock Art” underlines its innovative approach to the complexity of the problem presented in this study.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Harat, K. (2018). Andrzej Rozwadowski, Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej, Poznań 2009. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 293-297. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.11
Dział
Polemiki i sprawozdania

Referencje

  1. Bugaj E. 2003 Problemy interpretacji zjawisk sztuki w archeologii w kontekście nieoczywistości sztuki, (w:) Estetyka w archeologii, red. B. Gediga, A. P. Kowalski, Gdańsk, s. 11–20
  2. Kowalski A. P. 1999 Symbol w kulturze archaicznej, Poznań.
  3. Kowalski A. P. 2007 Klasyfikacja działań wytwórczych w kulturze indoeuropejskiej, (w:) Eurazja i Antyk, red. A. Bednarczuk, E. Bugaj, W. Rządek, Poznań, s. 155–161.
  4. Ricoeur P. 1989 Język, tekst, interpretacja, Warszawa.
  5. Rozwadowski A. 2003 Indoirańczycy – sztuka i mitologia. Petroglify Azji Środkowej, Poznań.
  6. Stępnik K. 1988 Filozofia metafory, Lublin.