Andrzej Rozwadowski, Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej, Poznań 2009
PDF

Jak cytować

Harat, K. (2018). Andrzej Rozwadowski, Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej, Poznań 2009. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 293–297. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.11

Abstrakt

The review of A. Rozwadowski’s „Images from the Past: Hermeneutics of the Rock Art” underlines its innovative approach to the complexity of the problem presented in this study.
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.11
PDF

Bibliografia

Bugaj E. 2003 Problemy interpretacji zjawisk sztuki w archeologii w kontekście nieoczywistości sztuki, (w:) Estetyka w archeologii, red. B. Gediga, A. P. Kowalski, Gdańsk, s. 11–20

Kowalski A. P. 1999 Symbol w kulturze archaicznej, Poznań.

Kowalski A. P. 2007 Klasyfikacja działań wytwórczych w kulturze indoeuropejskiej, (w:) Eurazja i Antyk, red. A. Bednarczuk, E. Bugaj, W. Rządek, Poznań, s. 155–161.

Ricoeur P. 1989 Język, tekst, interpretacja, Warszawa.

Rozwadowski A. 2003 Indoirańczycy – sztuka i mitologia. Petroglify Azji Środkowej, Poznań.

Stępnik K. 1988 Filozofia metafory, Lublin.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.