Art among archeologists. Selected examples

Main Article Content

Maciej Kaczor
Katarzyna Pyżewicz
Barbara Wielgus

Abstrakt

This article presents selected aspects of potential intersections of archeology and art, the potential resulting from it, and also threats. We presented our interpretation of the perception of this issue, which is from the archaeologist’s perspective. We referred to specific examples that refer both to our experience resulting from more than a year of cooperation between the Faculty of Archeology of the Adam Mickiewicz University in Poznań and the Faculty of Art Education and Curatorial Studies of the University of Arts in Poznań, as well as the external sources. An attempt was made to answer the question – how archaeologists can use the knowledge and experience of artists. We focused on the example of museology and the popularization of archaeological knowledge, how to make it more attractive, and to facilitate public reception. At the same time, we presented our observations on the examples of the use of archeology by artists as inspiration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczor, M., Pyżewicz, K., & Wielgus, B. (1). Art among archeologists. Selected examples. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 47-65. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.03
Dział
STUDIA – DYSKUSJE
Biogramy autorów

Maciej Kaczor, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Archeologii

Maciej Kaczor, Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, 

Katarzyna Pyżewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Archeologii

Katarzyna Pyżewicz, Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, pyzewicz@amu.edu.pl

Barbara Wielgus, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Archeologii

Barbara Wielgus, Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, wielgus.barabara01@gmail.com

Referencje

 1. Bator, A. P., 2004–2005 Intencjonalność sztuki. Relacje między fenomenologicznym a tomistycznym ujęciem problemu. Dyskurs, 2, 80–96.
 2. Białkowski, Ł., 2006 Sztuka w procesie jako typ dzieła otwartego. Estetyka i Krytyka, 11(2), 93–106.
 3. Bugaj, E., 2012 Archeologia a sztuka. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (s. 885–909). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 4. Chrudzimski, A., 1998 Teoria intencjonalności Romana Ingardena. Edukacja Filozoficzna, 25, 249–262.
 5. Czakon, D., 2013 Tradycja a rozumienie sztuki w filozofii Hansa-Georga Gadamera. Estetyka i Krytyka, 30, 25–41.
 6. D’Alleva, A., 2008 Metody i teorie historii sztuki. Tłum. E. Jedlińska. Kraków: Universitas.
 7. Eco, U., 2008 Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Warszawa: WAB.
 8. Fokt, S., 2015 A Critique of Functionalist Definition of Art. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 8(2), 27–46.
 9. Kowalik, A., 2017 Procesualność a materia sztuki. Różne drogi kreacji i funkcjonowania utworu sztuk wizualnych: od tradycyjnej do antysztuki i działań artystycznych. Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 416–425.
 10. Marleau-Ponty, M., 2001 Fenomenologia percepcji. Tłum. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Aletheia.
 11. Szukalski, S., 1938–1939 Rodosławizm. Krak, 3. Pobrano z: http://www.zadruga.pl/zew-do-m-odzi-rodos-awia-skiej,html
 12. Zawisło, M., 2010 Klasyka i awangarda w hermeneutycznej refleksji nad sztuką Hansa-Georga Gadamera i Hansa Blumenberga. Principia, 53, 133–155.