Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie barwy. O naturalnym farbowaniu tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019

Main Article Content

Barbara Wielgus

Abstrakt

Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie barwy. O naturalnym farbowaniu tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wielgus, B. (2020). Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie barwy. O naturalnym farbowaniu tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 445-448. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.17
Dział
RECENZJE