Tom 25 (2020)
Folia Praehistorica Posnaniensia Redakcja
7
Słowo wstępne. Od Redakcji
PDF
Dorota Cyngot, Hanna Kowalewska-Marszałek, Anna Izabella Zalewska, Danuta Minta-Tworzowska
9-36
Profesor Stanisław Tabaczyński (1930–2020) – wybitny uczony i intelektualista
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.01
PDF

ARTYKUŁY – DYSKUSJE

Paul M. Barford
39-91
Artefact collecting: creating or destroying the archaeological record?
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.02
PDF (English)
Olga Dec
63-70
Potrzeba rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków „wampirów” z ziem polskich
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.03
PDF
Agnieszka Góralczyk
71-89
Wino i technologia produkcji win w Gallii Narbonensis w II w. p.n.e. – II w. n.e.
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.04
PDF
Bożena Józefów-Czerwińska
91-108
W poszukiwaniu początków oraz prób zrozumienia „zachowań symbolicznych”. Zarys problematyki
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.05
PDF
Henryk Mamzer
109-147
„Mowa obrończa” metodologii archeologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.06
PDF
Jagoda Mizerka
149-167
Przyczynek do badań nad stylem uradzkim w zachodniej Wielkopolsce na przykładzie materiałów z cmentarzyska w Wartosławiu, pow. szamotulski
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.07
PDF
Michał Pawleta
149-167
Archeologia odpowiedzialna społecznie. Działania z zakresu public i community archaeology w Polsce
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.08
PDF
Michał Przeździecki, Michał Szubski, Artur Grabarek
191-208
Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz krzemienny z osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Podlesie 6, woj. świętokrzyskie
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.09
PDF
Wojciech Rajpold
209-245
Zastosowanie analizy korespondencji do klasyfikacji materiałów z późnej epoki brązu na przykładzie obiektów funeralnych z Polski południowo-wschodniej
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.10
PDF
Joanna Sawicka
247-289
Kwestia chronologii, typologii i pochodzenia szklanej biżuterii z wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gnieźnie
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.11
PDF
Leszek P. Słupecki
291-313
Rotunda na Kopcu Krakusa?
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.12
PDF
Michał Sołtysiak
315-350
Grody wieloczłonowe, zalążki miast, Seehandelsplätze, miejsca centralne u ujścia Odry w X–XII wieku? – synonimy czy problem definicyjny?
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.13
PDF (English)
Michał Sołtysiak
351-379
Rozważania o narracji budowanej wokół argumentu: „w świetle archeologii”.
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.14
PDF
Sebastian Urbaniak
381-407
Dyskursywizm archeologii według Henryka Mamzera: ograniczenia orientacji konstruktywistycznej a mit etniczny w archeologii
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.15
PDF
Anna Izabella Zalewska, Dorota Cyngot
409-441
Wpływ wojennych wydarzeń dziejowych (res gestae) i relacji o nich (historie rerum gestarum) na kondycję materialnych pozostałości po tych wydarzeniach. Studium przypadku na temat dziedzictwa konfliktów zbrojnych jako wyzwania poznawczego i społecznego
https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.16
PDF