Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego

Main Article Content

Michał Pawleta

Abstrakt

This article is of polemical nature. It discusses main theses of the recently published book by Monika Stobiecka: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego (2020). The book presents contemporary archaeology as a very innovative discipline striving for interdisciplinarity and extending beyond traditional research issues and borders. At the same, the authoress postulates a need to reorient archaeology and create a new type of archaeological museum, namely critical museum – “museum of life”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawleta, M. (2021). Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 331-345. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.12
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Benjamin, W., 1996, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. W: W. Benjamin, Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty (s. 201–239). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 2. Borusewicz, M., 2012, Nauka czy rozrywka. Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum. Kraków: Universitas.
 3. Brenna, B., Christensen, H. D., Hamran, O. (red.), 2019, Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity. New York – London: Routledge.
 4. Czopek, S., 2000, Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 5. Domańska, E., 2008, Problem rzeczy we współczesnej archeologii. W: J. Kowalewski, W. Piasek (red), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności (s. 27–60). Olsztyn: Wydawnictwo Instytutu Filozofii UWM.
 6. Folga-Januszewska, D., 2015, Muzeum: fenomeny i problemy. Kraków: Universitas.
 7. Gluziński, W., 1980, U podstaw muzeologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 8. Kuhn, T., 2001, Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 9. Mamzer, H., 2010, Źródła archeologiczne: Artefakty czy językowe o nich wypowiedzi? Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 16, 227–250.
 10. Mamzer, H., 2021, Jak człowiek konstruował świat i siebie samego. Archeologia w procesie humanizacji świata. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN (w druku).
 11. Marciniak, A., 2012, Paradygmaty badawcze w archeologii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (s. 29–83). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 12. Matt, G., 2006, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 13. Murzyn-Kupisz, M., 2016, Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury. Kraków: Universitas.
 14. Nieroba, E., 2016, Pomiędzy dobrem wspólnym a elitarnością. Współczesny model muzeum. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 15. Olsen, B., 2013, W obronie rzeczy. Archeologia i antropologia przedmiotów. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.
 16. Pawleta, M., 2016, Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 17. Renfrew, C., Bahn, P., 2002, Archeologia: teorie, metody, praktyka. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 18. Shanks, M. , 2012, The Archaeological Imagination. Walnut Creek: Left Coast Press.
 19. Stobiecka, M., 2020, Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 20. Świecimski, J., 1976, Ekspozycja muzealna jako utwór architektoniczno-plastyczny (podstawy teoretyczne ekspozycji naukowych w muzeach). Kraków: UJ.
 21. Świecimski, J., 1996, Dydaktyzm w wystawach muzealnych, cz. 1: Wystawy teatropokrewne. Muzealnictwo, 38, 25–32.
 22. Świecimski, J., 1997, Dydaktyzm w wystawach muzealnych, cz. 2: Wystawy narracyjne. Muzealnictwo, 39, 80–87.
 23. Świecimski, J., 1998, Ekspozycja muzealna – jej wartość informacyjna i artystyczna. Muzealnictwo, 40, 97–110.
 24. Tabaczyński, S., 1987, Archeologia średniowieczna: problemy, źródła, metody, cele badawcze. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 25. Tabaczyński, S., Marciniak, A., Cyngot, D., Zalewska, A. (red.), 2012, Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 26. Trigger, B., 2006, A History of Archaeological Though. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 27. Urbańczyk, P., 1986, Formowanie się układów stratyfikacyjnych jako proces źródłotwórczy. W: W. Hensel, G. Donato, S. Tabaczyński (red.), Teoria i praktyka badań archeologicznych. Przesłanki metodologiczne (s. 184–245). Wrocław: Ossolineum.