Tom 26 (2021)

STUDIA – DYSKUSJE

Olga Antowska-Gorączniak, Włodzimierz Lajsner
9-40
Ślady produkcyjne na cegłach profilowanych z placu Kolegiackiego w Poznaniu – próba rekonstrukcji dawnej wytwórczości strycharskiej
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.01
PDF
Agnieszka Góralczyk
41-57
Rola południowej Galii w produkcji i handlu winem w VI w. p.n.e. – II w. n.e. na tle przemian politycznych w zachodniej części Morza Śródziemnego
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.02
PDF
Tomasz Gralak
59-87
Biada zwyciężonym – gospodarka i relacje społeczne w kulturze lateńskiej
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.03
PDF
Kasper Hanus
89-121
Were the oasis-cities of the southern branch of the Silk Road in Tarim Basin, China, dispersed urban complexes?
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.04
PDF (English)
Dawid Kobiałka
123-144
„Jakaś groza wieje od tych pól ponurych” – świadkowie i dziedzictwo masowych, drugowojennych zbrodni w Dolinie Śmierci w Chojnicach
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.05
PDF
Danuta Minta-Tworzowska
145-169
Metodologia archeologii/prahistorii profesora dr. hab. Jana Żaka (1923–1990) po 30 latach. Między modernistycznymi dążeniami a postmodernistyczną rzeczywistością
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.06
PDF
Jagoda Mizerka
171-226
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dusinie, pow. gostyński, woj. wielkopolskie w świetle ponownej analizy archeologicznej
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.07
PDF
Daniel Makowiecki
227-239
Zwierzęce szczątki kostne z dawnego grodu w Dusinie, stanowisko 1, gm. Gostyń
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.08
PDF
Mateusz Napierała
241-279
Żelazo meteorytowe w starożytnym Egipcie przed okresem późnym
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.09
PDF
Aleksandra Olbryś
281-307
Przedstawienia grzybów psychoaktywnych w ewidencji archeologicznej i ich interpretacje
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.10
PDF
Michał Pawleta
309-329
The attitudes of the contemporary Poles towards the archaeological past
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.11
PDF (English)
Michał Pawleta
331-345
Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.12
PDF
Magdalena Piotrowska, Karolina Kot-Legieć
347-372
Pottery from the well and its context. Searching for differences and similarities
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.13
PDF (English)
Mikołaj Pokorski
373-397
Próba interpretacji zjawiska rytualnego składania ofiar z ludzi na Słowiańszczyźnie Zachodniej
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.14
PDF
Michał Przeździecki
399-422
Obozowisko łowieckie ludności kultury świderskiej na stanowisku Sulejówek 4, pow. miński, woj. mazowieckie
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.15
PDF
Patrycja Wagner
423-430
Czego oczy nie widzą, tego archeologom żal – nowe metody dokumentacji sztuki naskalnej (RTI, DSTRETCH)
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.16
PDF