Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

Main Article Content

Olga Antowska-Gorączniak

Abstrakt

The article presents the results of archaeological and architectural investigations that have been carried out within a former printing house at the Lubrańskiʼs Academy in Ostrów Tumski in Poznań, together with a collection of lead pieces of type collected between 2002 and 2014. Archaeological evidence serves as a pretext for revising the history of printing houses operating in the area since the turn of the seventeenth century towards the end of the eighteenth century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antowska-Gorączniak, O. (2015). Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 39-61. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.04
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Gajl T. 2003 Herby szlacheckie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Gdańsk: Wydawnictwo L&L.
 2. Kabaciński R. 2001 Historia miasta Strzelna (Przełom XIV/XV wieku – 1773 r.). Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.
 3. Karkucińska W. 1999 Katalog publikacji Drukarni Akademickiej w Poznaniu. W: Kronika Miasta Poznania, 2(1999), s. 252–298.
 4. Kóčka-Krenz H. 2007 Odkrycia archeologiczne. W: J. Skuratowicz (red.), Akademia Lubrańskiego (s. 13–20). Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
 5. Kuklińska K. 1988 Czytelnictwo i drukarstwo, księgarstwo. W: J. Topolski (red.), Dzieje Poznania (t. 1, cz. 2, s. 899–908). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Linette R. 1999 Z dziejów budynku dawnej Akademii Lubrańskiego. W: Kronika Miasta Poznania, 2(1999), s. 181–213.
 7. Łabędzka-Topolska M.D. 1988 Oficyny drukarskie i ich produkcja. W: J. Topolski (red.), Dzieje Poznania (t. 1, cz. 1, s. 533–538). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 8. Nowacki J. 1964 Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. 2, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 9. Orańska J. 1956 Grafika i rysunek do końca XIX w. W: K. Malinowski (red.), Dziesięć wieków Poznania (t. III, s. 157–192). Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Sztuka.
 10. Sikora M. 2012 Wytwory metalowe ze stanowiska Posadzego 5. W: H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu (t. VII, s. 203–214). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 11. Skuratowicz J. 2007 Akademia Lubrańskiego. Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
 12. Sowiński J. 1988 Polskie drukarstwo. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 13. Sójka J. 1977a Akademicka Drukarnia Poznań 1689–1780. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 17–35). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 14. Sójka J. 1977b Jezuici Poznań. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 105–134). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 15. Sójka J. 1977c Młodujewicz Wojciech. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 170–174). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 16. Sójka J. 1977d Regulus Wojciech. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 209–217). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 17. Sójka J. 1977e Wolrab. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 269–298). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 18. Topolski J. (red.) 1988 Dzieje Poznania (t. 1, cz. 1). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.