Przyczynek do badań nad krzemieniarstwem grupy łupawskiej KPL

Main Article Content

Lucyna Domańska

Abstrakt

Discussion in the article concentrates mainly on the relationship between flint working of the communities of the Łupawa group and populations representing the Funnel Beaker culture in Kujawy. Such a comparisons became possible with the discoveries at Wilkostowo 23/24 site, com. Aleksandrów Kujawski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Domańska, L. (2015). Przyczynek do badań nad krzemieniarstwem grupy łupawskiej KPL. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 111-126. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.07
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Balcer B. 1983 Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem polskich. Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 2. Dmochowski P. 2005 A new classification of erratic flint from western Poland. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J. Burdukiewicz (red.), The stone. Technique and technology (s. 217–226). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie.
 3. Domańska L. 1974 Materiały krzemienne z osady kultury pucharów lejkowatych w Poganicach pow. Słupsk, stanowisko 4 (Uwagi wstępne). Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 4, s. 13–28.
 4. Domańska L. 1983 Wybrane zagadnienia krzemieniarstwa strefy nadmorskiej w epoce kamienia. W: T. Malinowski (red.), Problemy epoki kamienia na Pomorzu (s. 217–228). Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
 5. Domańska L. 1987 Wytwórczość krzemieniarska grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 8, s. 17–60.
 6. Domańska L. 2013 Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Jankowska D. 1973 Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Poganicach, pow. słupski, stanowisko 4, w 1971 roku. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 2, s. 229–236.
 8. Jankowska, D. 1975 Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na stanowisku 4 w Poganicach, pow. Słupsk, w 1973 roku. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 4, s. 3–12.
 9. Jankowska D. 1980 Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym. Grupa łupawska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Jankowska D. 1990 Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 11. Rzepecki S. 2014 Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Wąs M. [w druku] Krzemień pomorski w pradziejach Pomorza Gdańskiego. W: B. Matraszek, S. Sałaciński (red.), Krzemień narzutowy w pradziejach. Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach (t. 8).
 13. Wierzbicki J. 1999 Łupawski mikroregion osadniczy ludności kultury pucharów lejkowatych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.