Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie

Main Article Content

Tadeusz Galiński

Abstrakt

New research of the Mesolithic camps in Bolków on Świdwie lake provided rich archaeological evidence, including that related to the oldest settlement of the Maglemose culture. The assemblages appeared in Świdwie lake area around 8800/8700 BP and they suggest connection with western Jutland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Galiński, T. (2015). Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 127-151. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.08
Dział
Studia i materiały

Referencje

  1. Clark J.G.D. 1936 The Mesolithic Settlement of Northern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
  2. Galiński T. 2002 Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy. Szczecin: Muzeum Narodowe.
  3. Galiński T. 2009 Badania paleolitu i mezolitu na Pomorzu Zachodnim w latach 1982–2006. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu (s. 85–115). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
  4. Galiński T. 2010 Łuk myśliwski z Bolkowa. Archeologia Żywa, 5,14.
  5. Galiński T. 2011 Organizacja terytorialna osadnictwa łowców mezolitycznych. Studia na przykładzie obszaru rynny plejstoceńskiej dolnej Odry. Archeologia Polski, 46(1–2), s. 89–133.
  6. Galiński T. 2014a Typological, chronological and cultural verification of Pleistocene and Holocene bone and antler harpoons and points from the southern Baltic zone. Przegląd Archeologiczny, 61, s. 93–143.
  7. Galiński T. 2014b Obozowiska łowieckie ze schyłku preborealu w Bolkowie na Pomorzu Zachodnim. Archeologia Polski, 59(1–2), s. 79–120.
  8. Galiński T., Jankowska D. 2006 Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria, II/III(1), s. 79–175.
  9. Jankowska D. 1980 Z badań nad najstarszym osadnictwem w rejonie dolnej Odry. Materiały Zachodniopomorskie, 26, s. 19–38.
  10. Starkel L. 1977 Paleogeografia holocenu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.