Topory kamienne i siekiera krzemienna z okolic Giecza (pow. średzki wielkopolski, woj. wielkopolskie) w kontekście osadnictwa neolitycznego

Main Article Content

Elżbieta Indycka

Abstrakt

The aim of the article is to discuss two previously unpublished Neolithic stone axes and a flint one, found in the vicinity of the Archaeological Reserve in Giecz. The artefacts have been discussed in the context of the Neolithic settlement from the area of their discovery.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Indycka, E. (2015). Topory kamienne i siekiera krzemienna z okolic Giecza (pow. średzki wielkopolski, woj. wielkopolskie) w kontekście osadnictwa neolitycznego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 195-204. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.11
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Banach F. 2014 Materiały krzemienne z wybranych grodzisk wczesnośredniowiecznych. [Praca licencjacka w Archiwum Muzeum w Gieczu].
 2. Czerniak L. 1980 Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 3. Gałka M., Kowalewski G. 2007 Geneza i rozmieszczenie zbiorników wodno-torfowiskowych. W: A. Grygorowicz, K. Milecka, K. Tobolski (red.), Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza (s. 87–103). Poznań: Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.
 4. Machnik J. 1966 Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 5. Milecka K. 1998 Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle analizy pyłkowej. W: K. Tobolski (red.), Biblioteka Studiów Lednickich (t. III, s. 43–95). Poznań.
 6. Pietsch A. 2010 Budowa geologiczna okolic Giecza ze szczególnym uwzględnieniem surowców skalnych. [Praca magisterska w Bibliotece Muzeum w Gieczu].
 7. Prinke A., Skoczylas J. 1980 Neolityczne surowce kamienne w Polsce środkowo-zachodniej. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 8. Smoczyńska Ł. 1953 Kultura ceramiki wstęgowej w Wielkopolsce. Fontes Praehistorici, 3, s. 1–84.
 9. Sobucki A. 2003 Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku 35 w Dzierznicy, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, przeprowadzone w roku 2002. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 6, s. 286–292.
 10. Wierzbicki J. 2009 Dzierżnica, stanowisko 35, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska – trzecie stanowisko kultury pucharów lejkowatych z fazy wczesnowióreckiej w Wielkopolsce. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 10, s. 11–37.
 11. Wierzbicki J. 2011a Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych na stan. 22 w Bożejewie, gm. Dominowo, pow. Środa Wlkp. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 12, s. 11–22.
 12. Wierzbicki J. 2011b Osadnictwo społeczności kultury ceramiki sznurowej na stan. 35 w Dzierznicy, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 12, s. 23–41.
 13. Wierzbicki J. 2013 Wielka kolonizacja. Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty: koniec V – poł. III tys. BC. Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, t. VI. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu.
 14. Wiślański T. 1979 Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. W: W. Hensel, T. Wiślański (red.), Prahistoria ziem polskich (t. II, s. 165–260). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 15. Woźniak Z. 2007 Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku 33/34 (A2-288) w Stępocinie, gm. Nekla, pow. Września, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 8, s. 175–183.