Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie

Main Article Content

Aleksandra Rakoca
Piotr Rozbiegalski

Abstrakt

Discoveries of mine-type workshop linked to hunter-gatherers within the Polish Plain have been rare. In 2001, excavations at site 3 in Kłodawa, Gorzów county, ended providing a rich collection of flint artefacts. Technological and typological analysis permitted interpretation of the collected assemblages as remnants of a Final Palaeolithic mine type workshop related to the Swiderian-Ahrensburgian technocomplex.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rakoca, A., & Rozbiegalski, P. (2015). Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 397-427. https://doi.org/10.14746/2015.20.22
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Bobrowski P. 2009 The exploitation of local sources of flint on the Polish Plain Turing the Final Palaeolithic. W: M. Street, N. Barton, T. Terberger (red.), Humans, environment and chronology of the Late Glacial on the North European Plain. Proceedings of works hop 14 of the 15th. UISSPP Congress, Lisbon, September 2006 (Tagungsbänder des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 6, s. 141–153). Mainz–Bonn: Römisch-Germanisches Zentralmuseum.
 2. Dmochowski P. 2006 A New classification of erratic flint from western Poland. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J.M. Burdukiewicz (red.), The Stone: Technique and Technology (s. 217–226). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie.
 3. Dziewanowski M. 2006 Flint assemblage Dręstwo 37. A preliminary analysis of predetermined Swiderian debitage. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J.M. Burdukiewicz (red.), The Stone: Technique and Technology (s. 149–166). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie.
 4. Fiedorczuk J. 2006 Final Paleolithic Camp Organization as Seen from the Perspective of Lithic Artifacts Refitting. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 5. Ginter B. 1974 Wydobywanie, przetwórstwo i dystrybucja surowców i wyrobów krzemiennych w schyłkowym paleolicie północnej części Europy Środkowej. Przegląd Archeologiczny, 22, s. 5–122.
 6. Inizan M.L., Roche H., Tixier J. 1992 Technology of Knapped Stone. Meudon: CREP.
 7. Kobusiewicz M. 1997 Sources of flint on the West Polish Plain. W: R. Schild, Z. Sulgostowska (red.), Man and Flint. Proceeding of the VII International Flint Symposium, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, wrzesień 1995 (s. 83–90). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 8. Kondracki J. 2009 Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Krukowski S. 1920 Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski, cz. I. Wiadomości Archeologiczne, 5, s. 185–206.
 10. Krukowski S. 1922 Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski, cz. II. Wiadomości Archeologiczne, 7, s. 34–58.
 11. Krukowski S. 1939–1948 Paleolit. W: Prehistoria ziem polskich. Encyklopedia Polska PAU (cz. IV). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 12. Szczurek T., Sinkowski S. 2001 Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 3 w Kłodawie, pow. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie. [Maszynopis w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim].