Prahistoria i archeologia na Uniwersytecie w Poznaniu – wczoraj i dziś

Main Article Content

Danuta Minta-Tworzowska
Włodzimierz Rączkowski

Abstrakt

The article discusses the history of archaeology at the University of Poznań since its establishing (31st January 1919) to the present day. It explains what boosted its development, and points at difficult periods in its history. More concern has been devoted to the origins of archaeology at the University, and especially to Józef Kostrzewski, an outstanding archaeologist who created a vision of archaeology in Poznań and influenced its development for years, a researcher who established his own school of archaeology. In the article the way has been shown leading to the creation of the Institute of Prehistory (in 1982) and Jan Żak’s concerns in this regard. Less attention has been paid to the modern history of archaeology as it has been discussed in other articles in this volume.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Minta-Tworzowska, D., & Rączkowski, W. (2013). Prahistoria i archeologia na Uniwersytecie w Poznaniu – wczoraj i dziś. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 7-29. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.01
Dział
Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś

Referencje

 1. Boras Z. 1999 Jezuici w Poznaniu i starania o przekształcenie ich kolegium w uniwersytet [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań, s. 45–76.
 2. Czubiński A. 1999 Utworzenie Uniwersytetu Poznańskiego i jego rozwój do 1922 r. [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań, s. 123–134.
 3. Hauser P., Kotłowski T. 1999 Uniwersytet Poznański w latach 1923–1939 [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. Rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań, s. 135–138.
 4. Hensel W. 1971 Archeologia i prahistoria, Wrocław.
 5. Kaczmarek J. 1996 Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958), Poznań.
 6. Kaczmarek H. 2006 Kostrzewski Józef [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, red. H. Kondziela, H. Krzyżanowska, z. 2, Poznań.
 7. Kaczmarek M., Minta-Tworzowska D. 2012 The Józef Kostrzewski Poznań School of Archaeology. Several reflections on the illuminations and shadows of prehistory studies in respect to the Bronze and Early Iron Ages, Folia Praehistorica Posnaniensia 17, s. 25–40.
 8. Kostrzewski J. 1961 Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach (od połowy II tysiąclecia p.n.e. do wczesnego średniowiecza), Poznań.
 9. Kostrzewski J. 1970 Z mego życia. Pamiętnik, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 10. Kurnatowska Z. 1985 Józef Kostrzewski na tle swoich czasów, Przegląd Archeologiczny 33, s. 5–18.
 11. Leciejewicz L. 1990 Kultura prapolska Józefa Kostrzewskiego w dzisiejszej perspektywie, Slavia Antiqua 32 (1989–1990), s. 25–33.
 12. Łazuga W. 2005 Znany – nieznany prezydent Poznania. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim, Poznań.
 13. Łuczak C. 1999 Uniwersytet Poznański w latach drugiej wojny światowej [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań, s. 171–208.
 14. Minta-Tworzowska D. 1987 Prehistorical sources in Józef Kostrzewski’s view, Folia Praehistorica Posnaniensia 3, s. 189–196.
 15. Minta-Tworzowska D., Rączkowski W. (red.) 2001 Archeologia – Paradygmat – Pamięć, Poznań.
 16. Minta-Tworzowska D., Żak J. 1989 Józef Kostrzewski (1885–1969), Kronika Wielkopolska 4 (53), s. 135–143.
 17. Nowakowski J., Prinke A., Rączkowski W. (red.) 2005 Biskupin…i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań.
 18. Stolpiak B. 1982 Rozwój prahistorii polskiej w pierwszym 10-leciu międzywojennym 1918–1928, Poznań.
 19. Żak J. 1970 Początki archeologii i prahistorii Wielkopolski (XIX wiek), Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 10/1, s. 5–28.
 20. Żak J. 1972 Zarys dziejów poznańskiego ośrodka prahistorycznego [w:] Problemy badań archeologicznych Polski północno-zachodniej, Poznań, s. 15–31.
 21. Żak J. 1973 Prahistoria [w:] Nauka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały, red. G. Labuda, Poznań, s. 233–256.
 22. Żak J. 1979 Zarys dziejów Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1926–1976), Slavia Antiqua 26, s. 111–119.
 23. Żak J. 1988 W stulecie urodzin twórcy nowoczesnej prahistorii polskiej – Józefa Kostrzewskiego, Folia Praehistorica Posnaniensia 3, s. 7–8.
 24. Żak J. 1990 Aspekt metodologiczny prac syntetyzujących pradzieje społeczeństw wiślańsko-odrzańskich Józefa Kostrzewskiego, Slavia Antiqua 32 (1989–1990), s. 69–91.