Opublikowane: 2015-03-31

Prahistoria i archeologia na Uniwersytecie w Poznaniu – wczoraj i dziś

Danuta Minta-Tworzowska, Włodzimierz Rączkowski

7-29

Kurhany z epoki brązu nad górnym Dniestrem – polsko-ukraińskie projekty badawcze

Przemysław Makarowicz, Siergiej D. Lysenko, Igor T. Kočkin

151- 176

Teoria i metodologia archeologii na Uniwersytecie w Poznaniu

Danuta Minta-Tworzowska, Michał Pawleta

217-233