Archeologia zachodniego Śródziemnomorza w Poznaniu – stan i perspektywy badań

Main Article Content

Michał Krueger

Abstrakt

Polish Mediterranean archeology has been known almost exclusively for investigations carried out in the eastern Mediterranean. The aim of the article is to present research and teaching initiatives that have been undertaken by the researchers from Poznań within the western Mediterranean for the last ninety years. For the purpose, the basic research method has been to analyze the intellectual output in form of academic thesis, monographs and articles. The library exchange, the student participation in the western Mediterranean excavations, and the classes given in the field of Mediterranean archeology have been also analyzed.

As a result, a growing interest in the archaeology of the western part of the Mediterranean in the academic community associated with the Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University in Poznań has been observed, and thus detailed reasons why research in the area should be developed were listed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krueger, M. (2013). Archeologia zachodniego Śródziemnomorza w Poznaniu – stan i perspektywy badań. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 135-149. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.08
Dział
Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś

Referencje

 1. Bogacki M., Piesiak-Robak A., Tatarkiewicz A. 2009 Strategia Promocji Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 2. Braudel F., Coarelli F., Aymard M. 1982 Morze Śródziemne. Region i jego dzieje, Gdańsk.
 3. Bugaj E. 2004 Kilka uwag na temat dziecka w kulturze starożytnego Rzymu [w:] Dusza maluczka a strata ogromna. Funeralia Lednickie 6, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 23–28.
 4. Bugaj E. 2005 Etruskie zwyczaje pogrzebowe oraz dary grobowe – krótki zarys problematyki [w:] Do, ut des – dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie 7, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 137–147.
 5. Bugaj E. 2006a O doświadczaniu starości w kulturze starożytnego Rzymu [w:] Starość – wiek spełnienia. Funeralia Lednickie 8, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 187–195.
 6. Bugaj E. 2006b Kopie i naśladownictwa w kulturze starożytnego Rzymu [w:] Estetyka w archeologii. Kopie i naśladownictwa, red. M. Kwapiński, Gdańsk, s. 113–124.
 7. Bugaj E. 2007a Rzymskie cmentarzyska i pomniki nagrobne jako sztuka upamiętniania [w:] Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie 9, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 327–343.
 8. Bugaj E. 2007b Etruscan Systems of a Goods Exchange and Communication Routes Including Regions Located North of the Alps. Outline of the Issue [w:] Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2960, Studia Archeologiczne XL, red. J. Baron, I. Lasak, Wrocław, s. 292–314.
 9. Bugaj E. 2008 Zaraza w świecie rzymskim w czasach Antoninów (Plague in the Roman World under the Antonine Dynasty) [w:] Epidemie, klęski, wojny. Funeralia Lednickie 10, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 80–114.
 10. Bugaj E. 2010a Materialne relikty starożytnej Etrurii jako owoc ówczesnych relacji społecznych. Przykład cmentarzysk (Material Culture of Ancient Etruria as a Result of Social Relations. Case Study of the Cemeteries) [w:] Tak więc po owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie 12, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 261–271.
 11. Bugaj E. 2010b Starożytni Rzymianie i ich uczty (Ancient Romans and Their Banquets) [w:] Szkice humanistyczne, red. R. Koliński, A. Kotłowska, I. Barczyńska, K. Polakowski, Poznań, s. 147–163.
 12. Cofta-Broniewska A. 1993 Siedemdziesiąt lat Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na marginesie wystawy jubileuszowej), Folia Praehistorica Posnaniensia 5, s. 179–185.
 13. Díaz-Andreu M., Keay S. (red.) 1997 The Archaeology of Iberia. The Dynamics of Change, London–New York.
 14. Díes Cusi E. 1994 Aspectos técnicos de las rutas comerciales fenicias en el Mediterráneo Occidental (s. IX–VII a. C.), Archivo de Prehistoria Levantina 21, s. 311–336.
 15. Dzwoniarek M. 2013 Lokalne wpływy kulturowe w architekturze sakralnej na terenie zachodnich prowincji rzymskiej Afryki Północnej, Poznań [maszynopis pracy magisterskiej, Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 16. Fogel J., Makiewicz T. 1989 Nieznany „import” etruski z Kujaw, Archeologia Polski 34 (1), s. 127–159.
 17. Gąsiorowski S.J. 1956 Mieczysława Sabina Ruxer (10 X 1891 – 5 IV 1957) i jej działalność naukowa, Archeologia 8 (2), s. 499–507.
 18. Jasnosz S. 1952 Etruskie naczynia brązowe z północnej Wielkopolski, Przegląd Archeologiczny 9, s. 335–340.
 19. Klanowski T. 1965 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1945–1965, Poznań.
 20. Kostrzewski J. 1922–1924 Recenzja: „La civilisation énéolithique dans la péninsule Ibérique”, Nils Aberg, Uppsala–Lipsk–Paryż 1922, Przegląd Archeologiczny 2 (1), s. 145–146.
 21. Kostrzewski J. 1925–1927 Recenzja: „La civilización megalítica catalana y la cultura pirenaica”, Luis Pericot y Garcia, Barcelona 1925, Przegląd Archeologiczny 3 (1), s. 3.
 22. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1924/1925 za rektoratu prof. dr. Stanisława Dobrzyckiego, [wyd.] 1929, Poznań.
 23. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1925/1926 w czasie rektoratu prof. dra Ludwika Sitowskiego, [wyd.] 1926, Poznań.
 24. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945–1954/55, [wyd.] 1958, Poznań.
 25. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1958/1959 za rektoratu Prof. Dra Alfonsa Klafkowskiego i otwarcie roku akademickiego 1959/1960 w dniu 1 października 1959 r., [wyd.] 1961, Poznań.
 26. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: za lata akademickie 1965/1966– 1967/1968, [wyd.] 1969, Poznań.
 27. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: za lata akademickie 1969/1970– 1971/1972, [wyd.] 1975, Poznań.
 28. Krueger M. 2004 Żegluga fenicka w zachodnim Śródziemnomorzu i na Oceanie Atlantyckim, Poznań [maszynopis pracy magisterskiej, Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 29. Krueger M. 2005 Petroglify z Abrigo de Laja Alta (Hiszpania) w świetle analizy ikonograficznej reliefów asyryjskich [w:] Nie tylko Europa. Wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, red. A. Joniak-Lüthi, Poznań, s. 209–217.
 30. Krueger M. 2007 Fenicjanie i Grecy w zachodniej części Morza Śródziemnego – współpraca czy rywalizacja? [w:] Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi (=Antiquitas XXIX), Wrocław, 21 IX 2005 r., red. K. Nawotka, M. Pawlak, Wrocław, s. 25–34.
 31. Krueger M. 2009a Some remarks on value in western Andalusia during the Orientalizing period [w:] SOMA 2008, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1909, red. H. Oniz, Oxford, s. 143–149.
 32. Krueger M. 2009b Algunas reflexiones metodológicas acerca de la arqueología de Tartessos, Espacio, Tiempo y Forma (serie II) 22, s. 201–209.
 33. Krueger M. 2010 Rezension zu: Raimon Graells i Fabregat (Coord.), El valor social i comercial de la vaixella metàl•lica al Mediterrani centre-occidental durant la protohitòria, Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde 11, s. 34–35.
 34. Krueger M. 2011 Estructura social tartésica a través del ejemplo de la necrópolis de Setefilla (Lora del Río, Sevilla), Barcelona–Poznań [maszynopis pracy doktorskiej, Biblioteka Universitat Pompeu Fabra i Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 35. Kubczak J., Ruxer M.S. 1960 Naczynia etruskie z dawnych zbiorów w Czerniejewie, Archeologia 10, s. 181–191 [opracowanie na postawie notatek zmarłej Autorki].
 36. Kuciewicz E. 2002 Sztuka naskalna Sefaru na płaskowyżu Tessili-N-Ajjer w Algierii, Poznań [maszynopis pracy magisterskiej, Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 37. López Bertran M., Garcia Ventura A., Krueger M. 2008 Could you take a picture of my boat, please? The use and significance of Mediterranean ship representations, Oxford Journal of Archaeology 27 (4), s. 341–357.
 38. Łuka J.L. 1957–1959 Importy italskie i wschodnioalpejskie oraz ich naśladownictwa na obszarze kultury łużyckiej okresu halsztackiego w Polsce, Slavia Antiqua 6, s. 1–99.
 39. Łuka J.L 1963 Uwagi o niektórych kontaktach Pomorza Wschodniego z basenem Morza Śródziemnego we wczesnej epoce żelaza, Archeologia Polski 8, s. 274–288.
 40. Makarowicz P. 1997 Recenzja monografii W.H. Waldren, R.C. Kennard (red.), „Bell Beakers of the Western Mediterraneanˮ, BAR Int. Series 331, Oxford 1987, Folia Praehistorica Posnaniensia 8, s. 206–210.
 41. Orłowski J. 1949 Wschodnio- i południowo-hiszpańska sztuka skalna, Z Otchłani Wieków 11–12, s. 169–178.
 42. Parnicki-Pudełko S. 1972 Słowo wstępne [w:] Naszyjnik grecki w okresach hellenistycznym i rzymskim, red. M.S. Ruxer, J. Kubczak, Warszawa–Poznań, s. 9–10.
 43. Ruxer M.S. 1936 Un braccialetto ceretano dalla ex Collezione Tyszkiewicz [w:] Munera Philologica Ludovico Ćwikliński bis sena lustra professoria claudenti ab amicis collegis discipulis oblata, red. L. Ćwikliński, Poznań, s. 478–483.
 44. Ruxer M. 1949 Etruskie terakotowe ossuaria i sarkofagi w zbiorach Muzeum im. XX. Czartoryskich w Krakowie, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, I–II kwart., s. 101– 103.
 45. Sciortino G., Krueger M. 2009 Phoenicians and Greeks in the Western Mediterranean: Interpretations and Reinterpretations, [w:] SOMA 2007, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1900, red. C. Ögzan, Oxford, s. 342–347.
 46. Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1924/25 [wyd.] 1924, Poznań: Uniwersytet Poznański.
 47. Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1925/26 [wyd.] 1925, Poznań: Uniwersytet Poznański.
 48. Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1926/27 [wyd.] 1926, Poznań: Uniwersytet Poznański.
 49. Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1928/29 [wyd.] 1928, Poznań: Uniwersytet Poznański.
 50. Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1929/30 [wyd.] 1929, Poznań: Uniwersytet Poznański.
 51. Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1931/32 [wyd.] 1931, Poznań: Uniwersytet Poznański.
 52. Spis wykładów na rok akademicki 1945/46 [wyd.] 1945, Poznań: Uniwersytet Poznański.
 53. Spis wykładów na rok akademicki 1946/47 [wyd.] 1946, Poznań: Uniwersytet Poznański.
 54. Wykaz instytucji 1948 Wykaz instytucji, z którymi Instytut Prehistoryczny Uniwersytetu Poznańskiego utrzymuje wymianę wydawnictw, Przegląd Archeologiczny 8 (1), s. 139–140.
 55. Żak J. 1987 Poznańska prahistoria w ostatnim dziesięcioleciu, Kronika Wielkopolska 2/3 (45), s. 242.