Z badań nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola. Wstępne wyniki prac ekspedycji Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w obrębie grodziska w Severinìvce, obwód Winnica

Main Article Content

Marcin Ignaczak
Jakub Affelski
Yuriy Boltrik
Aleksandr Šelehan’

Abstrakt

Archaeological investigations carried out by the Institute of Prehistory of Adam Mickiewicz University at the early Iron Age hillfort in Severynivka is a part of the research project “Fortresses of Ukraine”, conducted in cooperation with the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. The territory where the “fortresses” occur extends from the middle course of the Dniester and the Bug rivers, in the area defining the north western border of the steppe and forest steppe ecological zone. The studied hillfort, dated to the late seventh and mid-sixth centuries BC is a relic of the times when Central Europe witnessed intensive contacts between nomads (Scythians), and the settled communities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ignaczak, M., Affelski, J., Boltrik, Y., & Šelehan’, A. (2013). Z badań nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola. Wstępne wyniki prac ekspedycji Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w obrębie grodziska w Severinìvce, obwód Winnica. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 73-85. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.04
Dział
Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś

Referencje

 1. Artamonov M.I. 1948 Arheologičeskie issledovaniâ v Ûžnoj Podolii (Vinnickoj oblasti) v 1948 g., Vestnik LGU 11.
 2. Boltrik J. 1993 Osnovnì skupčennâ poselens’kih struktur v Seredn’omu Pridnìprov’ï, Doslìdžennâ starožitnostej Ukraïni. Tezi dopovidej naukovoï konferencìï Muzeû ìstoričnih koštovnostej Ukraïni – fìlìalu Nacìonal’nogo muzeû ìstorìï Ukraïni, Kiïv.
 3. Boltrik J., Ignaczak M., Olędzki Ł., Šelehan’ O. 2011 Doslìdžennâ Severinìvs’kogo gorodiŝa [w:] Arheologìčnì doslidžennâ v Ukraïnì 2010, red. D. Kozak, Kiïv-Poltava, s. 41–42.
 4. Boltrik J., Lifantìj O., Šelehan’ O. 2012 Doslìdžennâ Severinìvs’kogo gorodiŝa [w:] Arheologìčnì doslidžennâ v Ukraïnì 2011, red. D. Kozak, Kiïv, s. 150–152.
 5. Čambal R. 2007 Súčasti ochrannej šupinovej zbroje zo Smolenic-Molpira, Zbornik Slovenského Národného Múzea, CI – Archeológia 17, s. 47–56.
 6. Bukowski Z. 1977 The Scythian influence in the area of Lusatian Culture, Wrocław.
 7. Chochorowski J. 1984 Die Vekerzug-Kultur – Frage ihrer Genese und Chronologie, Acta Archaeologica Carpatica 23, s. 99–161.
 8. Chochorowski J. 2009 „Halsztatyzacja” wschodniej części Kotliny Karpackiej [w:] Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje, red. S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak, Rzeszów, s. 89–118.
 9. Czopek S. 2007 Środkowoeuropejska rubież kulturowa – między Wschodem a Zachodem w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza [w:] U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej: pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych, red. M. Dębiec, M. Wołoszyn, Rzeszów, s. 109–125.
 10. Czopek S. 2009 The Role of the Dniester Route – the San River in the Bronze and Early Iron Ages [w:] Routes between the seas: Baltic – Boh – Bug – Pont from the 3rd to the middle of the 1st millennium BC, Baltic-Pontic Studies 14, red. A. Kośko, V. Klochko, Poznań, s. 475–489.
 11. Czopek S. 2011 Rola szlaku Dniestr – San w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza [w:] Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV–I tys. przed Chr. Archaeologia Bimaris. Dyskusje, t. IV, red. M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt, Poznań, s. 453–463.
 12. Daragan M., Kašuba M., Razumov S. 2010 Geoinformacionnyj analiz černolesskoj fortifikacii (10.–9. vv. do n.e., pravoberež’e srednego Dniepra): Poisk ob”âsnitel’noj modeli, Revista Arheologică SN 5/2, Chişinău.
 13. Delekta J. 1937 Badania na grodzisku łużyckim z wczesnej epoki żelaza w Kamieńcu nad Wisłą na Pomorzu, Z Otchłani Wieków 12, s. 124.
 14. Fìalko O., Boltrik Û. 2003 Napad skifiv na Trahtemirivs’ke gorodišče, Kiïv.
 15. Ignaczak M. 2009 The Role of Baltic-Black Sea Routes in the Development of Lusatian Culture Societies in the Decline Bronze and Early Iron, Baltic-Pontic Studies 14, s. 390–400.
 16. Ignaczak M. 2011 Rola szlaków międzymorza w rozwoju społeczeństw kultury łużyckiej w schyłku epoki brązu i w początkach epoki żelaza [w:] Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV–I tys. przed Chr. Archaeologia Bimaris. Dyskusje, t. IV, red. M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt, Poznań, s. 387–396.
 17. Ignaczak M. 2012 Grodziska strefy lasostepu pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza. Wstęp do dyskusji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 28, s. 173–186.
 18. Kołodziejski A. 1971 Badania zespołu osadniczego ludności kultury łużyckiej z okresu późnohalsztackiego w Wicinie, pow. Lubsko, w latach 1966 –1969, Sprawozdania Archeologiczne 23, s. 93–108.
 19. Levinskij A.N. 2012 Grečeskie amfory na getskih pamâtnikah lesostepi Dnestrovsko-Prutskogo meždureč’â – centry i ritmy postupleniâ, Stratum Plus 3, Ellinstvo i Iranstvo, s. 243–274.
 20. Lobaj B.I. 1986 Žitlovì kompleksi gorodiŝa bìlâ sela Mežirova na Vìnničinì [w:] Tezi dopovìdej četvertoï Vìnnic’koï oblasnoï ìstoriko-kraeznavčoï konferencìï, Vìnnicâ.
 21. Makohonienko M. 2009 Natural Scientific Aspects of Prehistoric and Early Historic Transit Routes in the Baltic-Pontic Cultural Area [w:] Routes Between the Seas: Baltic – Boh – Bug – Pont from the 3rd to the Middle of the 1st Millennium BC, Baltic-Pontic Studies 14, red. A. Kośko, V. Klochko, Poznań, s. 19–71.
 22. Smirnova G.I. 1961 Severinovskoe gorodiŝe (po materialam ûgo-podol’skoj èkspedicii 1947–1948, 1953 gg.), Arheologičeskij sbornik Gosudarstvennogo Èrmitaža 2, s. 88–103.
 23. Smirnova G.I. 1996 Nemirovskoe gorodiŝe – obŝaâ harakteristika pamâtnika VIII–VI vv. Do n.e., Arheologiâ 4, s. 67–84.